Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Miten tavoittaa digissä koko Suomen ruokakauppiaat? 

Refe­rens­sit \ Miten tavoit­taa digis­sä koko Suo­men ruokakauppiaat?

Tomra heitti haasteen Kublalle: lanseerataan pullonpalautusautomaatti digissä!

Lue, miten Kubla rat­koi haas­teen ja miten hyvin rajat­tu B2B-koh­de­ryh­mä tavoi­tet­tiin digissä! 

Olem­me saa­neet buus­tia brän­di­mai­non­taam­me sekä enem­män näky­vyyt­tä tuotteillemme

Han­ne Suo­ma­lai­nen, Mar­ke­ting Mana­ger, Tomra

Olet var­maan­kin näh­nyt tai kuul­lut uuden­lai­ses­ta pul­lon­pa­lau­tusau­to­maa­tis­ta. Sii­hen voit kaa­taa jopa 100 tyh­jää pul­loa tai tölk­kiä ker­ral­la palau­tet­ta­vak­si. Yri­tys idean taka­na on nimel­tään Tom­ra. Tom­ral­la oli kui­ten­kin haas­te. Miten tavoit­taa digis­sä kaup­pi­aat, joil­le esi­tel­lä pul­lon­pa­lau­tuk­sen uusi aika? Tom­ran täy­sin uuden­lai­nen pul­lon­pa­lau­tusau­to­maat­ti saa­tiin kaup­piai­den tie­toon tehok­kaal­la digimarkkinoinnilla.

Kublan avulla mitattavaa markkinointia ja brändiapuja

Tom­ra oli kuul­lut hyvää Kublas­ta ja vuon­na 2020 Kubla voit­ti kisan, kun Tom­ra kil­pai­lut­ti mark­ki­noin­ti­kump­pa­nin­sa. Aiem­min Tom­ra oli teh­nyt pie­ni­muo­tois­ta digi­mark­ki­noin­tia, mut­ta nyt halut­tiin muut­taa mark­ki­noin­ti sys­te­maat­ti­seen teke­mi­seen. Näin vapau­tet­tai­siin Tom­ran ihmis­ten aikaa mui­hin töihin.

Ensim­mäi­se­nä lai­tet­tiin kun­toon Tom­ran sivus­ton ana­ly­tiik­ka ja mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen kun­toon. Näin pys­tyt­tiin toden­ta­maan, että Kublan kam­pan­jat todel­la toi­mi­vat. Toi­mi­va ana­ly­tiik­ka mah­dol­lis­taa lisäk­si esi­mer­kik­si toi­mi­mat­to­mis­ta mark­ki­noin­ti­rat­kai­suis­ta luo­pu­mi­sen ja bud­je­tin ohjaa­mi­sen toi­mi­viin kanaviin.

Uuden tuotteen lanseeraus oli kriittinen hetki

Tom­ran Mar­ke­ting Mana­ger Han­ne Suo­ma­lai­nen kiit­te­lee eri­tyi­ses­ti Kublan tukea uuden pul­lon­pa­lau­tusau­to­maat­ti Tom­ra R1:n kans­sa. Mak­se­tul­la mark­ki­noil­la halut­tiin tavoit­taa tär­kein koh­de­ryh­mä eli kaup­pi­aat, jot­ka voi­si­vat ottaa pul­lon­pa­lau­tusau­to­maa­tin myymälöihinsä.

Some-mai­non­nal­la tavoi­te­taan kulut­ta­jat hel­pos­ti, mut­ta B2B-koh­de­ryh­mät ovat yleen­sä hie­man työ­lääm­pi. Kubla käyt­ti hyväk­seen Tom­ran omaa asia­kas­da­taa ja täy­den­si sitä Face­boo­kin datal­la sekä kol­man­nen osa­puo­len oste­tul­la datal­la. Näin saa­tiin mark­ki­noin­nil­le juu­ri oikea koh­de­ryh­mä kiin­ni. Ja kam­pan­ja tuot­ti tulosta:

”Yhdes­sä Kublan ammat­ti­tai­toi­sen tii­min kans­sa olem­me saa­neet buus­tia brän­di­mai­non­taam­me sekä enem­män näky­vyyt­tä tuot­teil­lem­me,” Han­ne Suo­ma­lai­nen sanoo.

Täl­lä het­kel­lä Kubla hoi­taa Tom­ran some-mai­non­nan Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa, haku­ko­ne­mai­non­nan niin Googles­sa kuin Google Disco­ve­rys­sä sekä uudel­leen­mark­ki­noin­nin eli remar­ke­tin­gin. Tulok­se­kas yhteis­työ jat­kuu ja kas­vaa vuon­na 2021.

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy