Yhteystiedot 

Täällä olemme 

Vali­mo­tie 13 A
00380 Hel­sin­ki

Helistele ihmeessä! 

Laitahan mailia 

Kalle Santalahti, CEO 

Kal­len tavoi­tat vii­kos­ta riip­puen joko Suo­men tai Fuen­gi­ro­lan toi­mis­tol­tam­me. Voit myös tila­ta ilmai­sen verkkokonsultaation!

[email protected]

Tilaa veloi­tuk­se­ton verkkokonsultaatio

Kublan asiantuntijatiimi 

Kublan tii­mis­tä löy­dät huip­pu­ta­son digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jat, aina val­mii­na auttamaan! 

Tutus­tu ja ota yhteyttä! 

Tutus­tu asiantuntijoihimme

Laskutustiedot 

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­kui­na. Verk­ko­las­ku­jen käsit­te­ly on sekä lähet­tä­jäl­le että vas­taa­not­ta­jal­le nopeam­paa, luo­tet­ta­vam­paa ja edul­li­sem­paa kuin säh­kö­pos­ti­las­ku­jen käsittely.

Verkkolaskut

Ope­raat­to­ri: Apix Mes­sa­ging Oy (003723327487)
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003726405233
OVT-tun­nus: 003726405233

Huo­mioit­te­han, että mikä­li käy­tös­sän­ne on jokin seu­raa­vis­ta ope­raat­to­reis­ta verk­ko­las­kun lähet­tä­mi­seen: Dans­ke Bank Oyj, Han­dels­ban­ken, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit tai Sääs­tö­pan­kit, tulee tei­dän käyt­tää Apixin verk­ko­las­kuo­soit­tee­nam­me seu­raa­vaa osoi­tet­ta: verk­ko­las­kuo­soi­te: 003723327487 ja ope­raat­to­ri­tun­nus: DABAFIHH.

PDF-laskut

PDF-muo­toi­set las­kut tuli­si lähet­tää skan­naus­pal­ve­luum­me osoitteeseen:

[email protected]

Lähe­tet­tä­vä las­ku tulee olla säh­kö­pos­tin liit­tee­nä PDF-tie­dos­to­na ja yhdel­lä säh­kö­pos­til­la ja sen liit­teis­sä saa olla vain yksi las­ku. Jos säh­kö­pos­ti sisäl­tää mui­ta lii­te­tie­dos­to­ja, lisä­tään ne las­kun liit­teik­si. Lii­te­tie­dos­to­jen mak­si­mi­ko­ko on 2 mb. Lähe­tyk­sen jäl­keen pal­ve­lus­ta tulee joko hyväk­syn­tä- tai hyl­käy­sil­moi­tus säh­kö­pos­til­la lähe­ty­so­soit­tee­seen 15 minuu­tin kulues­sa lähetyksestä.

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi