Kublan asiakasreferenssejä 

Lue Kublan asiak­kai­den koke­muk­sia ja mielipiteitä.

Refe­rens­sit

Tutustu referensseihin 

Mikko Laakkonen Cloud2

Sählykentältä yhteistyöhön - eli kuinka Cloud2 tehosti näkyvyyttään digimarkkinoinnin kentällä

“Cloud2 koh­ta­si tar­peen saa­da tehos­tet­tua somea, Google-mark­ki­noin­tia ja sii­hen liit­ty­vää näky­vyyt­tä”, ker­too yri­tyk­sen tek­no­lo­gia­joh­ta­ja Mik­ko La…
Marko Lindqvist Perkko Oy

Perkko Oy ulkoisti markkinointinsa ja kasvatti liiketoimintaansa

On alo­ja, joil­la kil­pai­lu on kovaa – ja ken­ties taval­lis­ta­kin kovem­paa. Täl­löin orgaa­ni­nen näky­vyys ver­kos­sa ei enää rii­tä, vaan tar­vi­taan kohdenn…
Camilla Aho Oy, Kubla referenssi

Yllättävä ystävyys johti digimarkkinoinnin yhteistyöhön

“Olen Camil­la Aho ja omis­tan Camil­la Aho Oy Ab:n. Olem­me kos­me­tii­kan maa­han­tuo­ja ja tuom­me Suo­meen muun muas­sa ita­lia­lais­ta Die­go dal­la Pal­ma -kos…

Miten tavoittaa digissä koko Suomen ruokakauppiaat?

Tom­ra heit­ti haas­teen Kublal­le: lan­see­ra­taan pul­lon­pa­lau­tusau­to­maat­ti digis­sä! Lue, miten Kubla rat­koi haas­teen ja miten hyvin rajat­tu B2B-kohd…
Digimarkkinointi kilpailijakartoitus

Tuplasti tilauksia digimarkkinoinnilla

Kublan joh­ta­ma sys­te­maat­ti­nen ja moni­ka­na­vai­nen mark­ki­noin­ti rik­koi Lasi­teh­taan ennä­tyk­siä Kublan ja Lasi­teh­taan tii­vis ja jat­ku­va yhteis­työ va…
Mikä vaikuttaa Facebookin hintaan ja miten tähän kannattaa panostaa?

Some-markkinointi kymmenkertaisti tulokset

IT-yri­tys saa­tiin näky­väk­si koh­de­ryh­mäl­le tai­ta­val­la some-teke­mi­sel­lä Kun IT-yri­tys HS-Works päät­ti antaa mark­ki­noin­tin­sa Kublan käsiin, syntyi…
LeadCloud

LeadCloud

YRI­TYS LeadCloud on yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta kohderyh…
Maanomistajien Arviointikeskus

Arviointikeskus

YRI­TYS Arvioin­ti­kes­kus on laki­toi­mis­to Sinua var­ten. Yri­tys hoi­taa kiin­teis­tö­ar­vioin­tei­hin ja tont­tei­hin liit­ty­vät laki- ja arvioin­ti­asiat alus…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi