Digimarkkinoinnin palvelumme

Osto­pää­tök­set siir­ty­vät verk­koon - Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kubla aut­taa vai­kut­ta­maan nii­hin.

Etusi­vu \ Pal­ve­lut

Kubla on rankan rehellinen digimarkkinointitoimisto

Kubla on ole­mas­sa saa­dak­seen lii­ke­toi­min­ta­si len­toon ja toi­miak­seen hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä­nä, rehel­li­sen läpi­nä­ky­vä­nä digi­kump­pa­ni­na. Tar­joa­mam­me pal­ve­lut aut­ta­vat kul­jet­ta­maan asia­kas­ta­si osto­po­lul­la koh­ti toi­vot­tu­ja tavoit­tei­ta sel­keäs­ti ja var­mas­ti ja saat lisää näky­vyyt­tä yri­tyk­sel­le­si.

Tavoita, vaikuta ja konvertoi

Avul­lam­me tavoi­tat oikeil­la väli­neil­lä sen koh­de­ryh­män, joka on kiin­nos­tu­nut tuot­teis­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si. Ja kos­ka pelk­kä tavoit­ta­vuus ei yksi­nään rii­tä vies­tin peril­le­me­noon ja toi­min­taan ohjaa­mi­seen, teem­me vai­kut­ta­vaa digi­mark­ki­noin­tia, joka reso­noi vies­tin vas­taa­not­ta­jas­sa. Täs­tä muo­dos­tuu digi­mark­ki­noin­nin yhtä­löm­me: tavoit­ta­vuus + vai­kut­ta­vuus = kon­ver­siot, eli halut­tu­jen lii­ke­toi­min­ta­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen.

Digimarkkinointi palvelut tavoite, vaikuta ja konvertoi

Näin palvelemme

Facebook- ja Instagram-mainontaFacebook- ja Instagram-mainonta

Facebook- ja Instagram-mainonta

Oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la.

LinkedIn-mainontaLinkedIn-mainonta

LinkedIn-mainonta

Tavoi­ta yri­tys­päät­tä­jät tulok­sek­kaas­ti ja tehok­kaas­ti - juu­ri halua­mas­ta­si koh­de­ryh­mäs­tä.

Google Ads -mainontaGoogle Ads -mainonta

Google Ads -mainonta

Aktii­vis­ta tilin kehi­tys­tä – ei pel­käs­tään yllä­pi­toa. Media­bud­jet­ti­si on täy­sin skaa­lat­ta­vis­sa.

Display-mainontaDisplay-mainonta

Display-mainonta

Tavoi­ta jät­tiy­lei­sö pie­nel­lä raha­sum­mal­la. Display-mai­­non­­ta toi­mii eri­tyi­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa ja muun mark­ki­noin­nin tuke­na.

Hakukoneoptimointi eli seoHakukoneoptimointi eli seo

Hakukoneoptimointi eli seo

Kon­kreet­tis­ta apua ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-works­­ho­­pin avul­la.

Facebook- ja Instagram-mainontaFacebook- ja Instagram-mainonta

Facebook- ja Instagram-mainonta

Oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la.

LinkedIn-mainontaLinkedIn-mainonta

LinkedIn-mainonta

Tavoi­ta yri­tys­päät­tä­jät tulok­sek­kaas­ti ja tehok­kaas­ti - juu­ri halua­mas­ta­si koh­de­ryh­mäs­tä.

Google Ads -mainontaGoogle Ads -mainonta

Google Ads -mainonta

Aktii­vis­ta tilin kehi­tys­tä – ei pel­käs­tään yllä­pi­toa. Media­bud­jet­ti­si on täy­sin skaa­lat­ta­vis­sa.

Display-mainontaDisplay-mainonta

Display-mainonta

Tavoi­ta jät­tiy­lei­sö pie­nel­lä raha­sum­mal­la. Display-mai­­non­­ta toi­mii eri­tyi­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa ja muun mark­ki­noin­nin tuke­na.

Hakukoneoptimointi eli seoHakukoneoptimointi eli seo

Hakukoneoptimointi eli seo

Kon­kreet­tis­ta apua ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-works­­ho­­pin avul­la.

Facebook- ja Instagram-mainonta

Facebook- ja Instagram-mainonta

Oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la.

LinkedIn-mainonta

LinkedIn-mainonta

Tavoi­ta yri­tys­päät­tä­jät tulok­sek­kaas­ti ja tehok­kaas­ti - juu­ri halua­mas­ta­si koh­de­ryh­mäs­tä.

Google Ads -mainonta

Google Ads -mainonta

Aktii­vis­ta tilin kehi­tys­tä – ei pel­käs­tään yllä­pi­toa. Media­bud­jet­ti­si on täy­sin skaa­lat­ta­vis­sa.

Display-mainonta

Display-mainonta

Tavoi­ta jät­tiy­lei­sö pie­nel­lä raha­sum­mal­la. Display-mai­­non­­ta toi­mii eri­tyi­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa ja muun mark­ki­noin­nin tuke­na.

Hakukoneoptimointi eli seo

Hakukoneoptimointi eli seo

Kon­kreet­tis­ta apua ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-works­­ho­­pin avul­la.

Näin yhteistyömme toimii

  1. Jätä tar­jous­pyyn­tö tai ota yhteyt­tä ja ker­ro mil­lais­ta digia­pua tar­vit­set
  2. Sovi­taan tun­nin aloi­tus­ta­paa­mi­nen, jos­sa kar­toi­tam­me tar­pee­si ja tavoit­tee­si
  3. Kää­rim­me hihat ja ryh­dym­me kas­vat­ta­maan lii­ke­toi­min­taa­si
  4. Rapor­toim­me sinul­le sään­nöl­li­ses­ti työn ohes­sa
  5. Tava­taan taas kuu­kausi­pa­la­ve­rin mer­keis­sä, jos­sa ker­rom­me saa­dut tulok­set

Asiakkaitamme

Näillä yrityksillä on digimarkkinointi kunnossa!

iTapsa
Raksystems
DHL
Medident
CallStar
Tiileri
Suomen Asuntoneuvoja
Hotelli Korpilampi
SwanIT
LeadCloud
Arviointikeskus
Float Kallio
Insinööriliitto
Eskon
K.A.Rasmussen
Kaha
Kontio
KotiApp
Matchers
Pertinax
SA-TU logistics
Skanno
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Summer Sauna
Tehy
Ulefos
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Tietoareena
Spring House
Akavan Erityisalat
Sisustus Camomille

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy