Näin palvelemme 

Mie­tit­kö oli­si­ko Kubla sinul­le sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni? Täl­lä sivul­la voit tutus­tua palvelumalliimme. 

  • Kublan pal­ve­lu­mal­li

1. Helppoa yhteydenpitoa 

Meil­le pal­ve­luis­sam­me on aina tär­ke­ää yhteydenpito.

Var­mis­tam­me, että sinä olet aina ajan tasal­la mitä mai­non­nas­sa­si tapah­tuu. Pidäm­me sään­nöl­li­ses­ti miit­te­jä ja käym­me saa­dut tulok­set kans­sa­si läpi. Mei­dän Jaak­ko on sään­nöl­li­ses­ti yhtey­des­sä sinuun koko yhteis­työn ajan, joten et jou­du selit­tä­mään toi­vei­ta­si ja sinua askar­rut­ta­via kysy­myk­siä­si aina eri henkilölle.

Lue blo­gis­tam­me lisää kuin­ka yhtey­den­pi­to Kublas­sa toimii »

Kubla - Helppoa yhteydenpitoa

2. Tavoitteena pitkäaikainen kumppanuus 

Olem­me­ko sinul­le oikea kumppani?

Haem­me asiak­kai­ta, joi­den kans­sa yhteis­työ kes­tää ja kukois­taa. Tämän vuok­si meil­lä ei ole aloi­tus­mak­su­ja emme­kä veloi­ta star­tin yhtey­des­sä usein teh­tä­väs­tä ana­ly­tiik­ka­työs­tä. Tavoit­teem­me on luo­da hyvä poh­ja pit­kä­kes­toi­sel­le yhteistyölle.

Pidäm­me huol­ta, että olem­me aktii­vi­ses­ti yhtey­des­sä ja annam­me aina uusia ideoi­ta ja aja­tuk­sia mai­non­nas­ta. Te tun­net­te yri­tyk­sen­ne ja me puo­les­tam­me digi­mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suu­det. Tämän takia kump­pa­nuus mei­dän kans­sam­me toimii.

Kat­so mitä asiak­kaam­me sano­vat työs­ken­te­lys­tä kanssamme »

Kubla - Pitkäaikainen asiakassuhde

3. B2B-osaaminen digimarkkinoinnin ytimessä 

Digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jam­me ovat val­mii­na teke­mään töi­tä yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin puo­les­ta. Avul­lam­me tavoi­tat oikeis­sa kana­vis­sa sen koh­de­ryh­män, joka on kiin­nos­tu­nut tuot­teis­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si. Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me on B2B-koh­den­nus­ten Suo­men par­haim­mis­toa. Pelk­kä tavoit­ta­vuus ei yksi­nään rii­tä vies­tin peril­le­me­noon ja sik­si teem­me vai­kut­ta­vaa digi­mark­ki­noin­tia, joka reso­noi vies­tin vas­taa­not­ta­jas­sa. Pidäm­me itsem­me ja sinut ajan tasal­la uusis­ta muu­tok­sis­ta. Otam­me sinut mie­lel­läm­me myös mukaan oppi­maan kan­sam­me digi­mark­ki­noin­tia. Näin var­mis­tam­me, että mai­non­ta­si kehit­tyy koko ajan!

Kubla Risto

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy