Kubla - Markkinointitoimisto Helsingissä 

Digitaalisen maailman markkinointitoimisto 

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Helsingissä

Ostopäätökset siirtyvät verkkoon - Markkinointitoimisto Kubla auttaa vaikuttamaan niihin

Asiak­kaa­si siir­ty­vät jat­ku­vas­ti ene­ne­vis­sä mää­rin verk­koon ja Kubla aut­taa sinua löy­tä­mään asiak­kaa­si siel­tä, mis­sä he viihtyvät.

Markkinointitoimisto Kublan avulla saat verkosta tuloksia nopeasti

Myös sinun yri­tyk­se­si voi saa­da nopeas­ti tulok­sia. Kublan tii­mil­lä on vuo­sien koke­mus suo­ma­lais­ten pk-yri­­tys­­ten mark­ki­noin­nis­ta. Digi­taa­li­sel­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si voi päät­tää panos­tus­ten suu­ruu­den kuu­kausit­tain ilman pit­kää sitoutumista.

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tär­keim­piä teh­tä­viä on löy­tää asiak­kail­leen uusia mak­sa­via asiak­kai­ta, sekä teh­dä mark­ki­noin­nis­ta tuot­ta­vaa. Tavoit­teem­me mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na onkin jokai­sen asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lä mit­ta­rit, joil­la voi­daan tode­ta mai­non­nan tuot­ta­vuus asiak­kaan näkökulmasta.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä Kublaan nyt! Vain siten voim­me aut­taa sinun yri­tys­tä­si saa­maan tuloksia.

Asiakkaalta kuultua 

“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei.”
San­ni Iso­somp­pi, Raksystems

Markkinointitoimisto Kublan asiantuntijat 

Kalle Santalahti 

Digi­tulk­ki (toi­mi­tus­joh­ta­ja)
Kalle Santalahti, digitulkki

kalle@kubla.fi  /  050 910 3452

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kublan perus­ta­jal­la on yli kym­me­nen vuo­den koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä ja 20 vuo­den koke­mus myyn­nis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta. Har­ras­tuk­siin Kal­lel­la kuu­luu ten­nis, golf ja punt­tis. Luon­tee­na Kal­le on huo­mioi­va, ener­gi­nen, ana­lyyt­ti­nen ja tavoitteellinen.

Jaakko Pispala 

Flowc­rea­tor
Jaakko Pispala, Flowcreator

jaakko@kubla.fi

Asiak­kai­den ilah­dut­ta­mi­seen pereh­ty­nyt super­mies, tai bat­man, joka saa eni­ten iloa mui­den aut­ta­mi­ses­ta mark­ki­noin­nin paris­sa, tai sit­ten aivan arki­sis­sa aska­reis­sa toi­mis­tol­la. Jokai­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to kai­pai­si yhden Jaakon 🤩

Risto Silvennoinen 

Insigh­tien löytäjä
Risto Silvennoinen, markkinointitoimisto Kubla

risto@kubla.fi

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton digi­mark­ki­noin­ti­nört­ti, joka intoi­lee data­läh­teis­tä ja mai­nos­for­maa­teis­ta. Ris­to on eri­kois­tu­nut some­mark­ki­noin­tiin: Face­boo­kin koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, Ins­ta­gra­min tuo­reim­mat mai­nos­muo­dot sekä Lin­ke­dIn B2B-mark­ki­noin­nis­sa ovat tut­tu­ja puheenaiheita.

Osku Tyyster 

Ana­lyy­tik­ko
Osku Tyyster, Kubla

osku@kubla.fi

Ana­ly­tii­kas­ta ja data­ve­toi­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta innos­tu­va digi­mark­ki­noin­nin monio­saa­ja. Oskun eri­tyis­osaa­mis­ta ovat ana­ly­tiik­ka-asen­nuk­set ja ana­ly­tii­kan tul­kin­ta. Jokai­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tar­vit­see yhden Oskun!

Kalle Elo 

Oraak­ke­li
Kalle Elo, Kubla

kalle.elo@kubla.fi  /  ‭044 748 3790‬

Kal­lel­la on laa­ja koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä, digi­mark­ki­noin­nis­ta ja ohjel­mis­to­jen suun­nit­te­lus­ta. Kal­len har­ras­tuk­siin kuu­luu jat­ku­vas­ti uuden oppi­mi­nen ja kestävyysurheilu.

Jukka Leino 

Stra­te­gi
Jukka Leino, Kubla

jukka@kubla.fi

Jukal­le on kart­tu­nut koke­mus­ta lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä jo yli 25 vuo­den ajal­ta. Vii­mei­set 15 vuot­ta Juk­ka on työs­ken­nel­lyt mark­ki­noin­tiy­ri­tyk­sis­sä, joi­den lii­ke­vaih­to on ker­ty­nyt täy­sin digi­taa­li­sis­ta ratkaisuista.

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy