Kublan blogi

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digi­mark­ki­noin­nis­ta.

Etusi­vu \ Blo­gi
Instagram orgaaniset keinot

Instagram orgaaniset keinot

Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa anne­taan ohjei­ta sii­hen miten Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not aut­ta­vat sinua saa­maan lisää näky­vyyt­tä. Käym­me läpi useam­man eri­la…
youtube-mainokset

YouTube mainokset – syväluotaus videoformaatteihin

You­Tu­bes­sa pys­tyt mai­nos­ta­maan monen­lai­sil­la video­for­maa­teil­la ja välil­lä voi­kin olla han­ka­laa päät­tää, mit­kä You­Tu­be mai­nok­set sopi­vat juu­ri omaa…
Twitter mainonta

Twitter mainonta - kenen sitä kannattaa tehdä?

Twit­ter-mai­non­ta on ollut mah­dol­lis­ta myös Suo­mes­sa jo var­sin pit­kän aikaa mut­ta yllät­tä­vän har­va on huo­man­nut hyö­dyn­tää sen moni­puo­li­sia mah­dol­li…
Digimarkkinointi - mistä siitä on kyse?

Digimarkkinointi - mitä se on?

Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä pilk­ko­mal­la digi­mark­ki­noin­ti sek…
Instagram markkinointi viisi vinkkiä

Instagram markkinointi - 5 rautaista vinkkiä

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään mel­kein­pä kai­ken teke­mi­sen Ins­ta­gra­mis­sa. Sik­si onkin hyvä käy­dä sitä koh­ta koh­dal­ta hie­man läpi. Tähän on …
Kuinka LinkedIn mainontaa mitataan

Kuinka LinkedIn mainontaa mitataan

Aloi­te­taan poh­jus­tuk­sel­la Lin­ke­din mai­non­taan eli ennen kuin mie­tim­me kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan täy­tyy mei­dän tie­tää mitä Lin­ke­din mai­non…
LinkedIn maksettu mainonta

LinkedIn maksettu mainonta - Kuinka se toimii?

Ennen kuin iske­tään kiin­ni sii­hen mitä Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on var­mis­te­taan, että kaik­ki tie­däm­me mis­tä on kyse. Lin­ke­din on työ­elä­mä­läh­töin…
Hakukoneoptimointi Google markkinointi

Hakukoneoptimointi osana Google markkinointia

Google mark­ki­noin­ti on koko­nai­suus, joka jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si ottaa hal­tuun jo pel­käs­tään sen vuok­si, että Googlen mer­ki­tys ihmis­ten arjes­sa …
Insta stories

Insta stories

Ins­ta sto­ries toi­mii tämän päi­vän tari­nan­ker­ron­nan työ­ka­lu­na. Se on erit­täin suo­sit­tua esi­mer­kik­si eri­lais­ten vai­kut­ta­jien kes­kuu­des­sa, kos­ka se o…
LinkedIn markkinointi

LinkedIn markkinointi

Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti nousee päi­vä päi­väl­tä oleel­li­sem­mak­si osak­si yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median palet­tia. Lin­ke­din kas­vaa jat­ku­vas­ti ja tänä päi­vä…
Google Shopping

Google Shopping tehostaa myyntiä verkossa

Google Shop­ping on vih­doin jal­kau­tu­nut myös Suo­meen. Olet­ko jo kaup­pi­aa­na pereh­ty­nyt tähän Googlen tehok­kaa­seen ja dynaa­mi­seen mai­nos­muo­toon? M…
Youtube mainonta

YouTube-mainonta yrityksen kasvun vauhdittajana

You­Tu­be on maa­il­man suu­rin suo­ra­tois­ta­vi­deo­pal­ve­lu ja var­mas­ti meis­tä jokai­nen on jos­kus kat­so­nut videoi­ta You­Tu­bes­sa. You­Tu­be on käsi­te. Tie­sit­kö…

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy