Blogi.

Blueberries in cupped hand
Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen

Tehosta mainontaasi ohjelmallisen ostamisen avulla

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen (pro­gram­ma­tic buying) on nous­sut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väk­si tavak­si ostaa medi­aa vii­me vuo­si­na. Eikä ihme, sil­lä se on kus­tan­nus­te­ho­kas ja nopea tapa saa­da mai­nok­se­si näky­mään

Lue lisää »
Maria Virtanen
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Google Ads -mainonta: Vinkit asiantuntijalta

Olet­ko aloit­ta­mas­sa yri­tyk­se­si tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den mai­non­taa Googles­sa? Poh­dit­ko mitä tulee ottaa huo­mioon? Kat­so asian­tun­ti­jan vin­kit Google mai­non­nan eri vai­hei­siin!

Lue lisää »
Makeisia
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Uskallatko maistua erilaiselta

Tee 5 minuu­tin har­joi­tus: mene Googleen ja etsi toi­mia­la­si pal­ve­lua kuin asia­kas ilman ennak­ko­tie­toa tar­jol­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta. Mil­lai­sia mai­nok­sia näet?

Lue lisää »
somekanavat rubiikin kuutio
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Toimiiko some yrityksen markkinoinnissa?

Onko oikean some­ka­na­van valin­ta yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin vai­keam­paa kuin Rubi­kin kuu­tion pyö­rit­te­ly yhdel­lä kädel­lä? Lue artik­ke­lim­me, niin osaat esit­tää oikeat kysy­myk­set valin­taa aja­tel­len!

Lue lisää »
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by