Blogi.

Social media manager
Rek­ry­toin­ti

Haussa Social Media Specialist 

Haem­me kas­va­vaan tii­miim­me Social Media Specia­lis­tia. Teh­tä­väs­sä tulet osa­na some­tii­miä tuot­ta­maan asiak­kail­lem­me sosi­aa­li­sen median kana­viin sisäl­tö­jä ja vas­taa­maan hei­dän mai­non­nas­taan.

Lue lisää » 
Google AdWords
Hakusa­na­mai­non­ta

Kierros uudessa AdWordsissa – Mikä on muuttunut? 

Google on kehit­tä­nyt vii­mei­sen parin vuo­den aika­na täy­sin uuden­lais­ta AdWords-käyt­tö­liit­ty­mää. Kehi­tys­työn aika­na Google on kut­su­nut käyt­tä­jiä por­tait­tain tes­taa­maan uut­ta AdWord­sia. Kut­su­ja on lähe­tet­ty tiet­tyi­hin kri­tee­rei­hin perus­tuen eli ei hätää, mikä­li et ole vie­lä pääs­syt tes­taa­maan uut­ta käyt­tö­liit­ty­mää. Jos uusi käyt­tö­liit­ty­mä on vie­lä tun­te­ma­ton, niin saat alta hie­man esi­ma­kua tule­vas­ta.

Lue lisää » 
Sulje