Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Miten Kublan asiakasyhteistyö näkyy arjessa

Miten Kublan asiakasyhteistyö näkyy arjessa

Hyvä yhteis­työ on pit­kä­kes­tois­ta ja kan­nat­ta­vaa molem­mil­le osa­puo­lil­le ja sii­hen pääs­tään avoi­muu­del­la, rei­luu­del­la. Kublas­sa pidäm­me kiin­ni, että…
Facebook termit haltuun!

Mikä on sosiaalisen median mainonta?

Mikä on sosi­aa­li­sen median mai­non­ta? Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta kuu­luu digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin, jos­sa mai­nos­kam­pan­jat ovat sosi­aa­li­sen media…
Kohdennusmahdollisuudet Facebookissa

Kohdennusmahdollisuudet Facebookissa

Face­book-mark­ki­noin­ti on par­haim­mil­laan erit­täin teho­kas­ta, ja tämä on teho­kas­ta  juu­ri tar­kan koh­den­nuk­sen takia. Face­boo­kil­la on val­ta­vas­ti tiet…
Facebookin konversiorajapinta eli Conversions API

Maksettu mainonta somessa?

Mak­si­moi­dak­se­si näky­vyy­den sosi­aa­li­sen median alus­toil­la, mak­set­tu mai­non­ta somes­sa on nyky­ään aika­lail­la pakol­lis­ta. Mak­set­tu mai­non­ta somes­sa on…
Yhteydenpidon merkitys

Yhteydenpidon merkitys Kublan toiminnassa

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja sik­si on tär­ke­ää, että sinul­la luot­ta­vai­nen olo digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si kans­sa ja pystyt…
Kublassa käytettävät työkalut

Kublassa käytettävät työkalut

Digi­taa­li­sen ana­ly­tii­kan avul­la saat vas­tauk­sia kysy­myk­siin, kuten mitä sivus­toil­la­si tapah­tuu, mikä toi­mii ja mikä ei. Miten olet saa­nut parhaita…
Kohdennusmahdollisuudet Youtubessa

Kohdennusmahdollisuudet Youtubessa

Käy­tät­kö yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin suo­si­tuin­ta videon­ja­ko­si­vus­toa, You­Tu­bea? You­Tu­ben avul­la yri­tyk­se­si voi tavoit­taa koh­dey­lei­sön hel­pos­ti käyttä…
Kohdennusmahdollisuudet GDN:ssa

Kohdennusmahdollisuudet GDN:ssa

Google Display -ver­kos­to eli GDN on yli kah­den mil­joo­nan verk­ko­si­vus­ton, videon ja sovel­luk­sen ryh­mä, jos­sa voit näyt­tää mai­nok­sia­si. GDN kat­taa y…
Kenelle Linkedin-mainonta sopii?

Kenelle Linkedin-mainonta sopii?

Lin­ke­dIn on asia­pi­toi­sem­pi verk­ko­yh­tei­sö­pal­ve­lu ja ver­kos­toi­tu­mis­vä­li­ne. Se on kana­va, jon­ne voit jakaa aja­tuk­sia, kysy­myk­siä ja koke­muk­sia työelä…
Uudelleenmarkkinointi Googlessa

Uudelleenmarkkinointi Googlessa

Google uudel­leen­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta verk­ko­mai­non­taa. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Googles­sa tar­koit­taa sitä, että Google näyt­tää koh­dis­tet­tu­ja main…
Youtube mainosmuodot

YouTube mainosmuodot

You­Tu­be on hyvä kana­va yri­tyk­sel­le­si, jota voit hyö­dyn­tää moni­puo­li­ses­ti sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa. You­Tu­be -mai­nos­ten avul­la voit tavoit…
Minkälainen markkinointi toimii

Minkälainen markkinointi toimii?

Moni asiak­kais­tam­me kysyy, mil­tä ide­aa­li mark­ki­noin­ti­stra­te­gia näyt­tää. Min­kä­lai­nen mark­ki­noin­ti toi­mii? Miten kir­joit­taa täy­del­li­nen mainosteksti…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy