Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Facebook mainonnan ulkoistaminen

Facebook mainonnan ulkoistaminen - ABC

Olet­ko tul­lut lop­pu­tu­lok­seen, ettei Face­book kana­va­na ole sinul­le se oikea? Mie­ti­pä uudes­taan. Toki näin voi olla­kin, mut­ta huo­no menes­tys Faceboo…
Verkkosivuston optimointi

Yrityksesi nettisivu on nyt auki. Mitä seuraavaksi?

Uuden verk­ko­si­vus­ton avaa­mi­nen voi olla pit­kä­jän­tei­nen pro­ses­si. Sivus­ton raken­ta­mi­seen ja hie­no­sää­tä­mi­seen on toden­nä­köi­ses­ti kulu­nut todel­la pal…
Mainonnan ohjelmallinen ostaminen

Mainonnan ohjelmallinen ostaminen ABC

Onko sinul­la ban­ne­ri- tai video­mai­nos, jon­ka haluat esil­le eri mediois­sa? Mah­ta­vaa, täl­löin mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen saat­taa sopia sinull…
Facebook mainonnan mittaaminen

Facebook mainonnan mittaaminen

Kun ostat vaik­ka­pa kah­vin­keit­ti­men, tie­tys­ti kokei­let miten se toi­mii. Mik­si ostai­sit mai­non­taa, mut­ta et kos­kaan mit­tai­si mai­nos­ten toimivuutta? …
Markkinointiviestintä LinkedInissä

LinkedIn-markkinointiviestinnän suunnittelu

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pyr­kii vai­kut­ta­maan koh­de­ryh­män ajat­te­lu­ta­paan ja osto­käyt­täy­ty­mi­seen. Se pitää sisäl­lään mai­non­nan, myyn­ti­työn, tie­do­tus- j…
Instagram maksulliset mainosratkaisut

Instagram maksulliset mainosratkaisut

Älä osta sikaa säkis­sä. Ennen kuin lai­tat raha­si kiin­ni Ins­ta­gram-mai­non­taan, on fik­sua ymmär­tää hive­nen enem­män. Ins­ta­gram mak­sul­li­set mainosratk…
Google mainonnan suunnittelu

Onko hyvin suunniteltu puoliksi tehty?

Vaik­ka sanon­ta “hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty” oli­si­kin sinul­le var­sin tut­tu lausah­dus, saa­tat sil­ti hypä­tä suun­nit­te­lu­vai­heen yli esimerkik…
Google Ads tilin rakenne

Miten paljon Google Ads tilin rakenne vaikuttaa?

Google Ads mai­nos­ti­lin raken­teel­la on mer­ki­tys­tä alus­ta alkaen. Var­mis­ta jo Google Ads -mai­non­taa aloit­taes­sa­si se, että Google Ads tilin rakenne …
Kannattaako oman firman nimellä mainostaa Googlessa

Kannattaako oman firman nimellä mainostaa Googlessa?

Googles­sa mai­nos­ta­mi­nen on tänä päi­vä­nä monel­le yri­tyk­sel­le yksi tär­keim­mis­tä tavois­ta tuo­da esil­le tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Saa­tat kui­ten­kin pohtia…
Google Ads tili perusteet

Google Ads tili ja sen perusteet

Mie­tit­kö, kuin­ka saat mai­nok­se­si näky­mään esi­mer­kik­si Googlen haku­ko­nees­sa, You­Tu­bes­sa tai kes­kus­te­lu­foo­ru­min reu­nas­sa? Sitä var­ten tar­vit­set Goog…
Kilpailija mainostaa firmani nimellä Googlessa

Kilpailija mainostaa firmani nimellä Googlessa, mitä tehdä?

Ei ole lain­kaan tava­ton­ta, että esi­mer­kik­si Lii­san kuk­ka­kaup­pa tekee hakusa­na­mai­non­taa haku­lausek­keel­la “Rii­tan kuk­ka­kaup­pa”, kos­ka Rii­tal­la on me…
Liidihankinta Google mainonnasta

Liidihankinta Google mainonnasta

Lii­di­han­kin­ta Google mai­non­nas­ta ei ole kai­kil­le tut­tu jut­tu – ehkä­pä sinä­kin kuu­let aihees­ta nyt ensim­mäis­tä ker­taa. Pysäh­dy kui­ten­kin het­kek­si m…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy