Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Koti­si­vut yritykselle
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Kotisivujen merkitys brändin vahvistamisessa

Nykyi­ses­sä digi­taa­li­ses­sa aika­kau­des­sa koti­si­vut ovat pal­jon enem­män kuin vain digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti yri­tyk­sel­le­si. Ne ovat kes­kei­nen elementt…

Verkkosivuston konversioprosentin parantaminen

Verk­ko­si­vus­ton kon­ver­sio­pro­sen­tin paran­ta­mi­nen on kriit­ti­nen teh­tä­vä monil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka pyr­ki­vät kas­vat­ta­maan myyn­ti­ään ja asiakaskuntaans…

Verkkosaittia uudistamassa – muista nämä vinkit

Verk­ko­sait­tia uudis­ta­mas­sa? On tär­ke­ää, tie­tää mitä teet kun uudis­tat sivus­to­ja­si, jot­ta et tuh­laa teke­mää­si työ­tä. Täs­sä Kublan vin­kit, mit­kä kan…

Kaiken mittaaminen ei kannata

Asiak­kaat lähes­ty­vät mei­tä usein sanoen, että he halua­vat sivuil­taan tal­teen kai­ken mah­dol­li­sen mitat­ta­van tie­don. Se saat­taa kuu­los­taa aluk­si hou…

Yrityksesi nettisivu on nyt auki. Mitä seuraavaksi?

Uuden verk­ko­si­vus­ton avaa­mi­nen voi olla pit­kä­jän­tei­nen pro­ses­si. Sivus­ton raken­ta­mi­seen ja hie­no­sää­tä­mi­seen on toden­nä­köi­ses­ti kulu­nut todel­la pal…

Mikä on WCAG saavutettavuusohjeistus?

Ei ole lain­kaan tuu­les­ta tem­mat­tua, että val­koi­sel­la taus­tal­la ole­tuk­se­na teks­tin väri on mus­ta. Kaik­ki ne asiat, jot­ka meis­tä monis­ta tun­tu­vat ai…

Edulliset kotisivut

Koti­si­vu­jen koh­dal­la hal­val­la ei saa hyvää. Serk­ku­po­jan teke­mät edul­li­set koti­si­vut saat­ta­vat tun­tua osto­het­kel­lä mitä par­haim­mal­ta dii­lil­tä, mutt…

Bounce rate

Bounce rate on sivus­ton väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti. Bounce rate tar­koit­taa osuut­ta niis­tä kävi­jöis­tä, jot­ka saa­pu­vat sivus­tol­le pois­tuen siel­tä he…

Edulliset kotisivut yritykselle, mistä kannattaa aloittaa?

Olet­ko hank­ki­mas­sa edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le? Ennen kuin lis­ta­taan eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia sivus­tol­le­si niin on hyvä miet­tiä, mil­lai­set on y…

WordPress kotisivut yritykselle

WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le on vai­va­ton tapa hank­kia sivus­to jota käy­tän­nös­sä jokai­nen verk­ko­si­vus­to­ja toteut­ta­va digi­mark­ki­noin­nin toi­mis­to v…

Nettisivut yritykselle - miksi ja kannattaako se?

Net­ti­si­vut yri­tyk­sel­le on ensin­nä­kin yri­tyk­sen käyn­ti­kort­ti ja lisäk­si suu­rel­le osal­le yri­tyk­sis­tä tär­keä kana­va tavoit­taa uusia asiak­kai­ta. Netti…

Miksi responsiivinen verkkosivu on välttämättömyys

Olet taa­tus­ti jos­kus itse­kin avan­nut sel­lai­sen verk­ko­si­vun, jos­ta puhe­li­men ruu­tu rajaa puo­let pois. Otsi­kot sin­koi­le­vat siel­lä tääl­lä, tekstikapp…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi