Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

LeadCloud 

Refe­rens­sit \ LeadCloud

YRITYS

LeadCloud on yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta koh­de­ryh­mien osta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen muun muas­sa myyn­ti-, mark­ki­noin­ti- ja tut­ki­mus­käyt­töön. LeadCloud on suo­ra­vii­vai­nen, ket­te­rä ja dynaa­mi­nen kas­vu­yh­tiö. He uudis­ta­vat toi­mia­laa ideoi­mal­la jat­ku­vas­ti uusia tapo­ja tuot­taa asiak­kail­leen entis­tä laa­duk­kaam­paa kon­tak­ti­da­taa sekä kehit­tä­mään nyky­tuot­tei­taan jat­ku­vas­ti parem­mik­si. Tavoit­tee­na on olla asiak­kai­den luot­to­kump­pa­ni ja asian­tun­te­muk­sel­laan tuot­taa lisä­ar­voa kai­kes­sa yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan liit­ty­vis­sä tarpeissa.

LÄHTÖTILANNE

LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja näin hel­pot­taa omaa myyntityötään.

PALVELU

Pidim­me yhdes­sä kak­si works­hop­pia, jois­sa mie­tim­me läh­tö­ti­lan­teen, tavoit­teet ja kuu­kausit­tai­sen panos­tuk­sen suu­ruu­den. Teim­me myös avain­sa­na-ana­lyy­sin ja kil­pai­li­ja­kar­toi­tuk­sen, joi­den poh­jal­ta tie­det­tiin tar­kas­ti tehok­kaim­mat kana­vat digi­mark­ki­noin­nis­sa ja lisäk­si kuin­ka yri­tys pär­jää kil­pai­li­joi­taan vas­taan digi­taa­li­sel­la peli­ken­täl­lä. Saa­tu­jen tulos­ten ja works­ho­pien poh­jal­ta valit­sim­me yhdes­sä rat­kai­suk­si Googlen hakusa­na­mai­non­nan, Lin­ke­dIn-mai­non­nan ja Face­book-mai­non­nan.

LOPPUTULOS

Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa kohderyhmissä. 

LeadCloud

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy