Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

LeadCloud 

Refe­rens­sit \ LeadCloud

YRITYS

LeadCloud on yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta koh­de­ryh­mien osta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen muun muas­sa myyn­ti-, mark­ki­noin­ti- ja tut­ki­mus­käyt­töön. LeadCloud on suo­ra­vii­vai­nen, ket­te­rä ja dynaa­mi­nen kas­vu­yh­tiö. He uudis­ta­vat toi­mia­laa ideoi­mal­la jat­ku­vas­ti uusia tapo­ja tuot­taa asiak­kail­leen entis­tä laa­duk­kaam­paa kon­tak­ti­da­taa sekä kehit­tä­mään nyky­tuot­tei­taan jat­ku­vas­ti parem­mik­si. Tavoit­tee­na on olla asiak­kai­den luot­to­kump­pa­ni ja asian­tun­te­muk­sel­laan tuot­taa lisä­ar­voa kai­kes­sa yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan liit­ty­vis­sä tarpeissa.

LÄHTÖTILANNE

LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja näin hel­pot­taa omaa myyntityötään.

PALVELU

Pidim­me yhdes­sä kak­si works­hop­pia, jois­sa mie­tim­me läh­tö­ti­lan­teen, tavoit­teet ja kuu­kausit­tai­sen panos­tuk­sen suu­ruu­den. Teim­me myös avain­sa­na-ana­lyy­sin ja kil­pai­li­ja­kar­toi­tuk­sen, joi­den poh­jal­ta tie­det­tiin tar­kas­ti tehok­kaim­mat kana­vat digi­mark­ki­noin­nis­sa ja lisäk­si kuin­ka yri­tys pär­jää kil­pai­li­joi­taan vas­taan digi­taa­li­sel­la peli­ken­täl­lä. Saa­tu­jen tulos­ten ja works­ho­pien poh­jal­ta valit­sim­me yhdes­sä rat­kai­suk­si Googlen hakusa­na­mai­non­nan, Lin­ke­dIn-mai­non­nan ja Face­book-mai­non­nan.

LOPPUTULOS

Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa kohderyhmissä. 

LeadCloud

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy