Google Analytics

Mis­tä tie­dät tulee­ko teil­le LinkedInista/Facebookista tai Googles­ta asiak­kai­ta? Se sel­vi­ää HEL­POS­TI ana­ly­tii­kas­ta paril­la klik­kauk­sel­la! Voit tar­kis­taa sen jopa kän­ny­käs­tä, mut­ta sii­tä löy­dät toi­sen opas­vi­deo­ni. Tee näin:

Klik­kaa
1. Google Ana­ly­tics
2. Acqui­ti­sion
3. All Traf­fic
4. Source/Medium

Näet myös yhtey­de­no­tot kana­vit­tain! Näin voit miet­tiä onko panos­tuk­set oikeat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje