Videot

Kat­so videoi­tam­me kiin­nos­ta­vis­ta digi­mark­ki­noin­tiin ja yrit­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä aiheis­ta.

Etusi­vu \ Videot
Google Shopping video

Google Shopping, uusi ja tehokas mainonnan muoto

Google Shop­ping on uusi ja teho­kas mai­non­nan muo­to. Se sopii myös muil­le, kuin verk­ko­kau­poil­le! Useat sivut on tänä päi­vä­nä raken­net­tu niin, et…

Haetaanko teidän yritystä Googlesta?

Hae­taan­ko tei­dän yri­tys­tä Googles­ta? Entä hae­taan­ko tei­dän pal­ve­lui­ta? Näin saat sen sel­vil­le.

Ohjelmallinen ostaminen

Nyt se on tääl­lä! Aloi­tam­me ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen Kublas­sa. Tämä har­vi­nai­nen osaa­mi­sa­lue on Kublas­sa useam­mal­le­kin asian­tun­ti­jal­le tut­tua, mut­ta…

Kansainvälistyvä yritys

Haluat­ko koit­taa pal­ve­lusi kysyn­tää valit­se­mas­sa­si mark­ki­nas­sa ja saa­da sii­tä tar­kat tulok­set SEL­KEÄN JA HEL­POS­TI LUET­TA­VAN rapor­tin muo­dos­sa? Mik…

Henkilöbrändin luominen verkossa

Avoin­ta turi­naa hen­ki­löbrän­din luo­mi­ses­ta ver­kos­sa eten­kin b2b mark­ki­nas­sa. B2b-mark­ki­nas­sa mainosten/videoiden klik­kai­lua ei har­ras­te­ta ”huvik­see…

Asiakashankinta digitaalisin keinoin

Asia­kas­han­kin­ta eli uuden asiak­kaan hank­ki­mi­nen Asia­kas­han­kin­ta on yri­tys­toi­min­nan tär­keim­piä teh­tä­viä. Ilman mak­sa­via asiak­kai­ta ei ole myös­kä…

Google Analytics sovellus

Nyt voit tar­kis­taa tei­dän digi­mark­ki­noin­nin tulok­set jopa kän­ny­käs­tä kah­del­la klik­kauk­sel­la! Oli­si­ko mah­ta­va men­nä tei­dän mark­ki­noin­nin pala­ve­riin…

Google Analytics osa 2

Edel­li­ses­sä videos­sa käy­tiin läpi mis­tä kana­vas­ta tei­dän verk­ko­si­vuil­le tulee asiak­kaat. Nyt ope­tel­laan sel­vit­tä­mään mis­tä kana­vas­ta tule­vat asiak…

Google Analytics

Mis­tä tie­dät tulee­ko teil­le LinkedInista/Facebookista tai Googles­ta asiak­kai­ta? Se sel­vi­ää HEL­POS­TI ana­ly­tii­kas­ta paril­la klik­kauk­sel­la! Voit tark…

Ketterä ohjelmistokehitys

Mitä on ket­te­rä ohjel­mis­to­ke­hi­tys? Se auke­aa täl­lä videol­la.

Digimainonnan case-esimerkki

Voi­ko ammat­ti­jär­jes­tö saa­da lisää asiak­kai­ta digi­mai­non­nal­la? Entä kuin­ka pal­jon voit saa­da esi­mer­kik­si 2000 euron kuu­kausi­pa­nos­tuk­sel­la lisää asi…

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy