Videot 

Kat­so videoi­tam­me kiin­nos­ta­vis­ta digi­mark­ki­noin­tiin ja yrit­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä aiheista.

Google Shopping video

Google Shopping, uusi ja tehokas mainonnan muoto

Google Shop­ping on uusi ja teho­kas mai­non­nan muo­to. Se sopii myös muil­le, kuin verk­ko­kau­poil­le! Useat sivut on tänä päi­vä­nä raken­net­tu niin, et…

Haetaanko teidän yritystä Googlesta?

Hae­taan­ko tei­dän yri­tys­tä Googles­ta? Entä hae­taan­ko tei­dän pal­ve­lui­ta? Näin saat sen selville. 

Ohjelmallinen ostaminen

Nyt se on tääl­lä! Aloi­tam­me ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen Kublas­sa. Tämä har­vi­nai­nen osaa­mi­sa­lue on Kublas­sa useam­mal­le­kin asian­tun­ti­jal­le tut­tua, mutta…

Kansainvälistyvä yritys

Haluat­ko koit­taa pal­ve­lusi kysyn­tää valit­se­mas­sa­si mark­ki­nas­sa ja saa­da sii­tä tar­kat tulok­set SEL­KEÄN JA HEL­POS­TI LUET­TA­VAN rapor­tin muo­dos­sa? Mik…

Henkilöbrändin luominen verkossa

Avoin­ta turi­naa hen­ki­löbrän­din luo­mi­ses­ta ver­kos­sa eten­kin b2b mark­ki­nas­sa. B2b-mark­ki­nas­sa mainosten/videoiden klik­kai­lua ei har­ras­te­ta ”huvik­see…

Asiakashankinta digitaalisin keinoin

Asia­kas­han­kin­ta eli uuden asiak­kaan hank­ki­mi­nen Asia­kas­han­kin­ta on yri­tys­toi­min­nan tär­keim­piä teh­tä­viä. Ilman mak­sa­via asiak­kai­ta ei ole myöskä…

Google Analytics sovellus

Nyt voit tar­kis­taa tei­dän digi­mark­ki­noin­nin tulok­set jopa kän­ny­käs­tä kah­del­la klik­kauk­sel­la! Oli­si­ko mah­ta­va men­nä tei­dän mark­ki­noin­nin palaveriin…

Google Analytics osa 2

Edel­li­ses­sä videos­sa käy­tiin läpi mis­tä kana­vas­ta tei­dän verk­ko­si­vuil­le tulee asiak­kaat. Nyt ope­tel­laan sel­vit­tä­mään mis­tä kana­vas­ta tule­vat asiak…

Google Analytics

Mis­tä tie­dät tulee­ko teil­le LinkedInista/Facebookista tai Googles­ta asiak­kai­ta? Se sel­vi­ää HEL­POS­TI ana­ly­tii­kas­ta paril­la klik­kauk­sel­la! Voit tark…

Ketterä ohjelmistokehitys

Mitä on ket­te­rä ohjel­mis­to­ke­hi­tys? Se auke­aa täl­lä videolla. 

Digimainonnan case-esimerkki

Voi­ko ammat­ti­jär­jes­tö saa­da lisää asiak­kai­ta digi­mai­non­nal­la? Entä kuin­ka pal­jon voit saa­da esi­mer­kik­si 2000 euron kuu­kausi­pa­nos­tuk­sel­la lisää asi…

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy