Some-markkinointi kymmenkertaisti tulokset 

Koke­muk­sia Kublas­ta \ Some-mark­ki­noin­ti kym­men­ker­tais­ti tulokset

IT-yritys saatiin näkyväksi kohderyhmälle taitavalla some-tekemisellä

Kun IT-yri­tys HS-Works päät­ti antaa mark­ki­noin­tin­sa Kublan käsiin, syn­tyi huip­pu­tu­lok­sia ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin pää­si kes­kit­ty­mään ydintehtäviinsä.

Yri­tyk­sel­lä ei ollut omaa mark­ki­noin­ti­tii­miä, vaan toi­mi­tus­joh­ta­ja oli hoi­del­lut mark­ki­noin­ti­toi­mia par­haan­sa mukaan.

Hel­sin­ki­läi­nen IT-yri­tys HS-Work­sin mark­ki­noin­ti oli alku­tai­pa­leel­la, kun Kubla astui mukaan aut­ta­maan. Yri­tyk­sel­lä ei ollut omaa mark­ki­noin­ti­tii­miä, vaan toi­mi­tus­joh­ta­ja oli hoi­del­lut mark­ki­noin­ti­toi­mia par­haan­sa mukaan. HS-Work­sin tasai­nen ja rei­pas kas­vu kui­ten­kin vaa­ti, että mark­ki­noin­tiin ote­taan ihan omat asian­tun­ti­jan­sa. Ja toi­mi­tus­joh­ta­ja vapau­tui kes­kit­ty­mään teh­tä­vän­sä kan­nal­ta olen­nai­sim­piin asioihin.

Heti ensim­mäi­se­nä Kublan asian­tun­ti­jat raken­si­vat mark­ki­noin­nin mit­tauk­sen kun­toon. Ilman sitä ei pys­tyt­täi­si toden­ta­maan tulok­sia. Kublan avul­la näh­tiin nyt ensi ker­taa, kuin­ka moni sosi­aa­li­sen median mai­non­taan rea­goi­nut otti yhteyt­tä HS-Worksiin.

Voiko 1950 prosentin kasvu edes olla mahdollista?

Yhteis­työ todel­la kan­nat­ti. Kublan ja HS-Work­sin tai­val alkoi kesäl­lä 2020. Asiak­kaan kans­sa käy­dyn kes­kus­te­lun ja suun­nit­te­lun tulok­se­na aloi­tim­me some-mai­non­nal­la. Asiak­kaal­le tär­kein­tä oli näh­dä, että Kublan työ tuot­taa tulos­ta. Ja näin tapah­tui­kin. Vuon­na 2019 HS-Work­sin net­ti­si­vuil­le tuli somes­ta pari­sa­taa käyn­tiä. Kublan kans­sa teh­ty mai­non­ta sii­vit­ti kävi­jä­mää­rän 2400 käyn­tiin vuon­na 2020. Kas­vua siis syn­tyi jopa 1950 prosenttia!

Uudet ideat siivittävät yhteistyötä jatkossa

”Olem­me olleet tyy­ty­väi­siä yhteis­työ­hön Kublan kans­sa. Heil­lä riit­tää hyvin uusia ideoi­ta ja Face­book-mai­non­nan osaa­mi­nen on todel­la kor­keal­la tasol­la”, sanoo HS-Work­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Lausa­mo.

Yhteis­työ jat­kuu HS-Work­sin tar­peen mukai­ses­ti. Juu­ri nyt kes­ki­ty­tään Lin­ke­dIn- ja Face­book-mai­non­nan optimointiin.

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Veloitukseton 15 minuutin verkkokonsultointi

Mitkä toimenpiteet hyödyttäisivät juuri sinun yritystäsi, juuri nyt? Varaa veloitukseton keskusteluaika Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mistä toimista voisi olisi hyötyä nykyisessä markkinatilanteessa.

Varaa heti sinulle sopiva vapaa aika!

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy