Hakukoneoptimointi eli SEO 

Pää­sim­me nopeas­ti vauh­tiin haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ilman pit­kiä sitou­muk­sia ja mal­til­li­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Pal­ve­lua oli help­poa tes­ta­ta ja tämän jäl­keen jat­koim­me­kin yhteistyötä.” 
Taa­vi Kuo­ri­kos­ki, Pri­va­te Padel Oy
Pal­ve­lut \ Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli seo

Mistä on kyse? 

Kon­kreet­tis­ta apua ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-works­­ho­­pin avulla.

Hakukoneoptimointi eli seo 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Ilmaista hakukonenäkyvyyttä 

Saat kon­kreet­ti­set ohjeet ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set sii­tä, miten sivus­ton ilmais­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä voi­daan paran­taa nyt ja jatkossa.

Helposti ymmärrettävät opit 

Osal­lis­tut asia­kas­läh­töi­seen ja kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen works­ho­piin, jos­sa seo-asiat käy­dään yhdes­sä läpi. Lisäk­si autam­me vie­lä works­ho­pin jälkeenkin.

Tarkka tilannekuva ja suunnitelma 

Sel­keä ymmär­rys, mil­lai­nen sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyys täl­lä het­kel­lä on ja miten se kehit­tyy suo­si­tus­tem­me myötä.

Rakettistartti hakukoneoptimointiin 

Haku­ko­neop­ti­moin­ti­työ on help­po saa­da käyn­tiin works­ho­pin avulla.

Autam­me sinua sivus­to­si ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa sel­kein kei­noin. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja varaa workshop!

Löytyykö sivustosi Googlen ensimmäiseltä sivulta? 

Jos ei vielä löydy, ota yhteyttä Kublaan! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, niin ota yhteyt­tä nyt ja kes­kus­tel­laan lisää aiheesta!

Näin palvelemme 

Yhteinen workshop

SEO-pro­jek­tim­me alkaa yhtei­ses­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joka on juu­ri sinun tar­pei­sii­si rää­tä­löi­ty. Käym­me sivus­ton läpi sisäl­löl­li­sis­tä ja tek­ni­sis­tä läh­tö­koh­dis­ta ja saat hyvän kat­sauk­sen sii­tä, mil­lai­nen näky­vyy­te­si haku­ko­neis­sa täl­lä het­kel­lä on. Teem­me täs­sä yhtey­des­sä kevyen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen ja kilpailija-analyysin.

Tämän jäl­keen saat sel­keän ohjeis­tuk­sen ja to do -lis­tan, mitä sivus­tol­la pitäi­si muut­taa, jot­ta sen haku­ko­ne­nä­ky­vyys para­ni­si. Tämän poh­jal­ta sivus­to­si yllä­pi­tä­jä voi teh­dä muu­tok­set sivus­tol­le. Tar­vit­taes­sa etsim­me kump­pa­nin toteut­ta­maan muu­tok­set sivul­le, eli et mis­sään tapauk­ses­sa jää yksin toteu­tuk­sen suh­teen. Ohjeet ovat niin kon­kreet­ti­set, että ne on help­po vie­dä käytäntöön.

Tulosten seuranta

Seu­raam­me haku­ko­ne­si­joi­tus­ten kehit­ty­mis­tä suo­sit­te­le­miem­me muu­tos­ten teke­mi­sen jäl­keen ja rapor­toim­me niis­tä sinul­le. Halu­tes­sa­si teem­me perus­teel­li­sem­man avain­sa­na­tut­ki­muk­sen, jota voi­daan hyö­dyn­tää sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa sekä hakusanamainonnassa.

Palvelun hinta 

750€
Yri­tyk­sem­me koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rä nousi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa yli 80 %.”
Hen­ri Hiek­ka­mies, Limusiinit.com

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy