Google Ads 500 €/kk

Kublal­la Google Ads pal­ve­lu­na mak­saa 500€/kk. Ei mitään aloi­tus- tai lisä­mak­su­ja. Asiak­kail­le yksi tär­keim­mis­tä ja kiin­nos­ta­vim­mis­ta asiois­ta (tulok­sel­li­suu­den lisäk­si) on pal­ve­lun hin­ta, joten pää­tim­me teh­dä hin­noit­te­lus­ta avoin­ta. Meil­lä pal­ve­lut on tuot­teis­tet­tu niin, että tie­däm­me tark­kaan jokai­sen kuu­kau­den teh­tä­vät ja näin hin­noit­te­lu on myös sel­ke­ää asiak­kai­den suun­taan. Mikä­li asia kiin­nos­taa, niin ole ihmees­sä yhtey­des­sä!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje