Digimainonnan case-esimerkki

Voi­ko ammat­ti­jär­jes­tö saa­da lisää asiak­kai­ta digi­mai­non­nal­la? Entä kuin­ka pal­jon voit saa­da esi­mer­kik­si 2000 euron kuu­kausi­pa­nos­tuk­sel­la lisää asiak­kai­ta? Se sel­vi­ää videol­la. Mikä­li aihe kiin­nos­taa, niin kes­kus­tel­laan lisää sii­tä miten teil­le saa­daan lisää asiak­kai­ta digi­mai­non­nal­la.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje