Google Analytics sovellus

Nyt voit tar­kis­taa tei­dän digi­mark­ki­noin­nin tulok­set jopa kän­ny­käs­tä kah­del­la klik­kauk­sel­la! Oli­si­ko mah­ta­va men­nä tei­dän mark­ki­noin­nin pala­ve­riin ker­ran­kin niin, että tie­dät tulok­set val­miik­si? Näin pää­set­te kum­mat­kin hel­pom­mal­la - mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö ja kas­san var­ti­ja.

iPho­neen saat apin näin:
1. Avaa App Sto­re
2. Kir­joi­ta hakuun: Google Ana­ly­tics
3. Jalat pöy­däl­le ja nau­ti

Androi­diin saat apin näin:
1. Avaa Play Kaup­pa
2. Kir­joi­ta hakuun: Google Ana­ly­tics
3. Avaa ikku­nat - rahaa alkaa huis­ku­maan sisään

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje