Mitä mahdollisuuksia on liiketoiminnan digitalisoimisessa?

Asi­aa avaa case-esi­mer­kin kaut­ta Oddyn Juk­ka! Täs­sä on äärim­mäi­sen hyvä esi­merk­ki tavas­ta, jol­la saa­daan yri­tys ”tuot­ta­maan” 24/7. Jopa jou­lu­na!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje