Ohjelmallinen ostaminen

NYT SE ON TÄÄL­LÄ! Aloi­tam­me ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen Kublas­sa. Tämä har­vi­nai­nen osaa­mi­sa­lue on Kublas­sa useam­mal­le­kin asian­tun­ti­jal­le tut­tua, mut­ta vas­ta nyt tii­min kas­vaes­sa voim­me hyvil­lä mie­lin laa­jen­taa pal­ve­lu­va­li­koi­mam­me tähän ennal­ta tut­tuun ja tehok­kaa­seen mai­non­nan muo­toon.

Mikä­li siis haluat näkyä esi­mer­kik­si Kaup­pa­leh­des­sä, Talous­sa­no­mis­sa, Hel­sin­gin Sano­mis­sa tms. niin jat­ke­taan kes­kus­te­lua aihees­ta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje