OSA 1 Paljonko yrityksen kannattaa panostaa digimainontaan?

Pal­jon­ko yri­tyk­sen kan­nat­taa panos­taa digi­mai­non­taan? Me jaam­me aiheen kol­meen osaan videol­la:

1. Alku
2. Mit­taa
3. Sää­dä

Näin saat parem­pia tulok­sia digi­mai­non­nal­la.
Kii­tos Juk­ka ja Oddy!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje