Saako LinkedIn-mainonnalla tuloksia? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Saa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nal­la tuloksia?

Lin­ke­dIn on yri­tys­käyt­tä­jien sosi­aa­li­nen ver­kos­to, joka on ollut ole­mas­sa jo koh­ta 20 vuot­ta. Suu­riin digi­ka­na­viin, Face­boo­kiin ja Googleen, ver­rat­tu­na sii­hen käy­te­tyt media­pa­nos­tuk­set jää­vät kui­ten­kin alle kymmenesosaan.

Pie­ni koko ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta huo­nom­paa mai­nos­ta­jan kan­nal­ta – jos yli 500 mil­joo­naa käyt­tä­jää voi pitää enää pie­ne­nä. Koh­den­nuk­set ovat eri­tyi­sen hou­kut­te­le­via sil­loin, kun mai­nos­ta­jal­la on tar­ve puhu­tel­la super­tark­kaa koh­dey­lei­söä b2b-puolella.

Missä LinkedIn-kampanjointi on parhaimmillaan?

 • Haluat­ko tavoit­taa suu­ren pörs­siyh­tiön työn­te­ki­jät? Koh­den­na mai­nok­se­si suo­raan yri­tyk­ses­sä työskenteleville.
 • Samaa tak­tiik­kaa voi hyö­dyn­tää myös nykyi­sen asia­kas­yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den tavoit­ta­mi­seen. Kas­va­tat ostous­kol­li­suut­ta ja var­mis­tat, että orga­ni­saa­tion joka tasol­la tie­de­tään, että yri­tyk­se­si on palveluntarjoaja.
 • Ker­ro pal­ve­luis­ta­si tie­tyn toi­mia­lan päät­tä­jil­le juu­ri tämän toi­mia­lan refe­rens­seil­lä höys­tet­ty­nä. Löy­dät toi­mia­lo­ja maa­ta­lou­des­ta tuo­tan­toon ja medias­ta logistiikkaan.
 • Haluat kerä­tä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den säh­kö­pos­te­ja. Jat­ka luke­mis­ta, niin tie­dät kuin­ka tämä kan­nat­taa toteuttaa.

Lii­di­kam­pan­join­ti on hyvä kei­no saa­da suo­raan yri­tys­vai­kut­ta­jien säh­kö­pos­tio­soit­tei­ta. Täl­löin sinul­la kan­nat­taa olla jokin pork­ka­na, jon­ka voit luva­ta lähe­tet­tä­väk­si suo­raan asiak­kaan säh­kö­pos­tiin. Jos yri­tyk­se­si CRM-jär­jes­tel­mä antaa tek­ni­set val­miu­det, kan­nat­taa miet­tiä kevyt­tä auto­maa­tio­ta: yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nyt saa auto­maat­ti­ses­ti luva­tun pork­ka­nan sisäl­tä­män säh­kö­pos­tin. Samal­la auto­maa­tio keven­tää työ­mää­rää­si manu­aa­li­sen teke­mi­sen vähentyessä.

Mihin LinkedIn-kampanjointi ei sovellu?

 • Jos haluat tavoit­taa suu­ria mas­so­ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, mai­nos­näy­töil­tään kal­liim­pi Lin­ke­dIn ei vält­tä­mät­tä ole paras mediaympäristö.
 • Pien­ten verk­ko­si­vus­to­jen uudel­leen­mark­ki­noin­ti ei aina toi­mi toi­vo­tul­la taval­la ylei­sön pie­nen koon vuoksi.
 • Haluat teh­dä video­kam­pan­jan ja video­si ei ole neliöformaatissa.

Ota yhteyt­tä, jos haluat kuul­la lisää Lin­ke­dIn-kam­pan­join­nis­ta!
Voit myös lukea lisää Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta toi­ses­sa artik­ke­lis­sam­me, jos­sa kes­ki­tym­me käy­tän­nön tekemiseen.

Ota yhteyt­tä!
Fisherman
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy