Google Shopping

Kauppias, ota Googlen uusin mainosmuoto helposti haltuun avullamme!

Google Shop­ping: Mis­tä on kyse?

Shopping cart

Google Shop­ping -mai­nos esit­te­lee tuo­te­va­li­koi­maa­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa taval­la, jota ei Suo­mes­sa ole ennen näh­ty.

Esi­merk­ki A: Verk­ko­kaup­pa

 • Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta verk­ko­kau­pas­sa.
 • Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten san­daa­lit”.
 • Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Google Shop­ping -mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hin­toi­neen.
 • Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta san­daa­lit voi ostaa.

Esi­merk­ki B: Kivi­jal­ka­myy­mä­lä

 • Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta kivi­jal­ka­myy­mä­läs­sä.
 • Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten san­daa­lit”.
 • Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Google Shop­ping -mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hin­toi­neen.
 • Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta hän näkee myy­mä­län sijain­nin ja muut yhteys­tie­dot.

Google Shop­ping: Mis­sä näkyy?

Pöy­tä­ko­neel­la tai läp­pä­ril­lä Google Shop­ping -mai­nok­set näky­vät haku­tu­los­ten oikeal­la puo­lel­la. Mobii­li­lait­teil­la Google Shop­ping -mai­nok­set teks­ti­mai­nos­ten ylä­puo­lel­le, eli aivan haku­tu­los­ten alkuun.

Google Shop­ping: Mitä tar­vi­taan?

Google Shop­ping -mai­non­taa var­ten tar­vit­set

 • Tuo­te­syöt­teen (pro­duct feed) eli tie­tyn­lai­sen lis­tauk­sen kai­kis­ta myy­mis­tä­si tuot­teis­ta. Tuo­te­syöt­teen tulee sisäl­tää tuo­te­ni­men ja tuo­te­ku­van lisäk­si tuot­teen tär­keim­mät tie­dot. Syöt­teen laa­duk­kuus vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti mai­non­nan tehok­kuu­teen, joten tuo­te­syöt­teen raken­ta­mi­nen kan­nat­taa jät­tää suo­siol­la ammat­ti­lai­sel­le!
 • Yri­tys­ti­lin Googlen Merc­hant Cen­terissä (kaup­pias­por­taa­li)
 • Google Ads -mai­nos­ti­lin
 • Google Shop­ping -mai­nos­kam­pan­jan

Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä mei­hin - autam­me sinua kai­kes­sa edel­lä mai­ni­tus­sa “avai­met käteen” pal­ve­lu­na!​​

Google Shopping logo

Tutus­tu mui­hin Google-pal­ve­lui­him­me:

Google-mai­non­ta
Avain­sa­na­tut­ki­mus
Haku­ko­neop­ti­moin­ti

Sulje