Blogi.

Banaani
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Markkinointiarmeija marssii evästeiden voimalla

Digi­mark­ki­noin­ti mars­sii eväs­tei­den voi­mal­la. Tar­koi­tam­me täl­lä käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa dataa. Näin hyö­dyn­nät verk­ko­si­vuil­ta­si kerä­tyn datan.

Lue lisää »
Singapore
Mat­kai­lu

Elämystaloutta Singaporessa

Elä­mys­ta­lou­des­ta on puhut­tu jo vähin­tään 20 vuot­ta, aina sii­tä läh­tien kun Pine & Gil­mo­re jul­kai­si kir­jan Expe­rience Eco­no­my. Paik­ka, jos­sa oppe­ja on vie­ty puh­taim­min käy­tän­töön, on Chan­gin len­to­kent­tä Sin­ga­po­res­sa.

Lue lisää »
Mutulla vai datalla
Ana­ly­tiik­ka

Mutulla vai datalla?

Kum­paan kou­lu­kun­taan kuu­lut: teet­kö pää­tök­set intui­tion poh­jal­ta, luot­taen omaan koke­muk­see­si ja sii­hen mikä tun­tuu hyväl­tä vat­san poh­jas­sa? Vai tui­jo­tat­ko exce­liä etsien siel­tä syvem­piä insigh­te­ja, jot­ka rat­kai­se­vat pää­tök­sen suun­nan?

Lue lisää »
Habitare
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kaiken muun voi korvata, paitsi kosketuksen

Habi­­ta­­re-mes­­suil­­la käyn­ti ins­pi­roi poh­ti­maan onli­nen ja offli­nen välis­tä suh­det­ta. Asiak­kaam­me Skan­no toteut­taa tätä hie­nos­ti omas­sa mark­ki­noin­nis­saan.

Lue lisää »
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by