Blogi.

Mutulla vai datalla
Ana­ly­tiik­ka

Mutulla vai datalla?

Kum­paan kou­lu­kun­taan kuu­lut: teet­kö pää­tök­set intui­tion poh­jal­ta, luot­taen omaan koke­muk­see­si ja sii­hen mikä tun­tuu hyväl­tä vat­san poh­jas­sa? Vai tui­jo­tat­ko exce­liä etsien siel­tä syvem­piä insigh­te­ja, jot­ka rat­kai­se­vat pää­tök­sen suun­nan?

Lue lisää »
Habitare
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kaiken muun voi korvata, paitsi kosketuksen

Habi­­ta­­re-mes­­suil­­la käyn­ti ins­pi­roi poh­ti­maan onli­nen ja offli­nen välis­tä suh­det­ta. Asiak­kaam­me Skan­no toteut­taa tätä hie­nos­ti omas­sa mark­ki­noin­nis­saan.

Lue lisää »
maria@kubla.fi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Millainen on hyvä mainosbanneri?

Onnis­tu­neen display-mai­­non­­nan kes­kiös­sä on aina hyvin toteu­tet­tu mai­nos. Meil­tä usein kysy­tään­kin, mil­lai­nen on hyvä display-mai­­nos?

Lue lisää »
Call center
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Näin hankimme liidejä buukkauksen ammattilaisille

Halusim­me nos­taa esiin yhden vii­me­ai­kai­sis­ta onnis­tu­mi­sis­tam­me – läh­dim­me yhteis­työ­hön uuden, kyl­mä­buuk­ke­ja asiak­kail­leen myy­vän yri­tyk­sen kans­sa. Yhteis­työn tavoit­tee­na oli tukea ja kas­vat­taa tuo­reen yri­tyk­sen asia­kas­han­kin­taa Face­­­book-mai­­­non­­­nan

Lue lisää »
Four heavy duty rollers
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Neljä peruskiveä kestävään markkinointistrategiaan

Amazo­nin perus­ta­ja Jeff Bezos ker­toi kuu­len­to­pu­hees­saan, kuin­ka hänel­tä kysy­tään usein seu­raa­vaa: mikä tulee muut­tu­maan seu­raa­van 10 vuo­den aika­na? Hän kui­ten­kin toi­voi, että hänel­tä kysyt­täi­siin poh­jim­mal­taan hyvin eri­lai­nen kysy­mys: Mikä ei tule muut­tu­maan?

Lue lisää »
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by