Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Web-ana­ly­tii­kan ABC yrittäjälle
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Googlen evästemuutos

Miten Googlen evästemuutos vaikuttaa digimarkkinointiin?

Googlen eväs­te­muu­tos on tulos­sa! Google ilmoit­ti vii­me vuon­na lopet­ta­van­sa Chro­me -selai­men tuen kol­man­nen osa­puo­len eväs­teil­le kah­den vuo­den sisä…
Google Analytics 4

Näin toimii Google Analytics 4

Google Ana­ly­tics on salai­nen agent­ti, joka seu­raa verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa käy­nei­den asiak­kai­den aske­lei­ta. Kyse on verk­ko­pal­ve­lun lii­ken­teen a…
Web analytiikka ABC

Web analytiikka ABC yrittäjälle

Wit­hout a data you’re just a anot­her per­son with an opi­nion. Kuten W. Edwards Deming on sano­nut, ilman dataa teh­dyt pää­tök­set poh­jau­tu­vat mielipit…
AB testing

Mitä AB testaus on? Kolme faktaa ja kolme yleisintä virhettä

Jos haluat saa­da kas­sa­vir­ta­si kilah­te­le­maan, ota käyt­töön AB tes­taus. Tes­tauk­ses­ta saat sel­vil­le, mikä toi­mii ja mikä ei – sinun ei tar­vit­se arvuu…
Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus

Google Analytics yrityksen markkinoinnin tukena

Google Ana­ly­tics on yksi digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ki­viä ja yksi tär­keim­mis­tä digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­luis­ta. Google Ana­ly­tics aut­taa yrityst…
Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus

Google Analytics seurantakoodi, mitä se tarkoittaa?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di tar­koit­taa lyhyt­tä koo­dia joka lisä­tään yri­tys­ten koti­si­vuil­le. Tämän jäl­keen voi­daan ana­ly­tii­kas­ta seu­ra­ta suoraan…
Google analytics koulutus

Google Analytics koulutus – mitä se opettaa ja kenelle?

Google Ana­ly­tics ohjel­mis­to­na on tut­tua kau­raa jokai­sel­le ammat­ti­mark­ki­noi­jal­le, mut­ta taval­li­sel­ta tal­laa­jal­ta perus­tie­tä­mys usein kui­ten­kin puut…
markkinoinnin-seuranta

Markkinoinnin seuranta

Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta perin­tei­sis­sä kana­vis­sa kuten print­ti­mai­non­nas­sa on pal­jon vai­keam­paa kuin nyky­ai­kai­ses­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. K…

Analytiikka ohjaa markkinointia

Ana­ly­tiik­ka aut­taa kehit­tä­mään yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia ja teke­mään pää­tök­siä, mihin mark­ki­noin­nin kana­viin kan­nat­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti allokoi…
Evästeet kotisivuilla

Markkinointiarmeija marssii evästeiden voimalla

Napo­leo­nia (erit­täin vapaas­ti) mukail­len digi­mark­ki­noin­ti mars­sii eväs­tei­den voi­mal­la. Tar­koi­tam­me täl­lä tie­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa dataa. Mit…
Data yritykselle

Mutulla vai datalla?

Kum­paan kou­lu­kun­taan kuu­lut: teet­kö pää­tök­set intui­tion poh­jal­ta, luot­taen omaan koke­muk­see­si ja sii­hen mikä tun­tuu hyväl­tä vat­san poh­jas­sa? Vai t…
mobiillaitteita

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen - Miksi ja miten?

Mik­si digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia teh­des­sä sisäl­tö­mark­ki­noin­tia tuli­si mita­ta? Ana­ly­soi­mal­la eri­lai­sia sisäl­tö­jä, pys­tyt totea­maan mit­kä sisäl­löt to…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy