Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Web-ana­ly­tii­kan ABC yrittäjälle
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Google Analytics 4

Näin toimii Google Analytics 4

Google Ana­ly­tics on salai­nen agent­ti, joka seu­raa verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa käy­nei­den asiak­kai­den aske­lei­ta. Kyse on verk­ko­pal­ve­lun lii­ken­teen a…
Web analytiikka ABC

Web analytiikka ABC yrittäjälle

Wit­hout a data you’re just a anot­her per­son with an opi­nion. Kuten W. Edwards Deming on sano­nut, ilman dataa teh­dyt pää­tök­set poh­jau­tu­vat mielipit…
AB testing

Mitä AB testaus on? Kolme faktaa ja kolme yleisintä virhettä

Jos haluat saa­da kas­sa­vir­ta­si kilah­te­le­maan, ota käyt­töön AB tes­taus. Tes­tauk­ses­ta saat sel­vil­le, mikä toi­mii ja mikä ei – sinun ei tar­vit­se arvuu…
Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus

Google Analytics yrityksen markkinoinnin tukena

Google Ana­ly­tics on yksi digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ki­viä ja yksi tär­keim­mis­tä digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­luis­ta. Google Ana­ly­tics aut­taa yrityst…
Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus

Google Analytics seurantakoodi, mitä se tarkoittaa?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di tar­koit­taa lyhyt­tä koo­dia joka lisä­tään yri­tys­ten koti­si­vuil­le. Tämän jäl­keen voi­daan ana­ly­tii­kas­ta seu­ra­ta suoraan…
Google analytics koulutus

Google Analytics koulutus – mitä se opettaa ja kenelle?

Google Ana­ly­tics ohjel­mis­to­na on tut­tua kau­raa jokai­sel­le ammat­ti­mark­ki­noi­jal­le, mut­ta taval­li­sel­ta tal­laa­jal­ta perus­tie­tä­mys usein kui­ten­kin puut…
markkinoinnin-seuranta

Markkinoinnin seuranta

Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta perin­tei­sis­sä kana­vis­sa kuten print­ti­mai­non­nas­sa on pal­jon vai­keam­paa kuin nyky­ai­kai­ses­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. K…

Analytiikka ohjaa markkinointia

Ana­ly­tiik­ka aut­taa kehit­tä­mään yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia ja teke­mään pää­tök­siä, mihin mark­ki­noin­nin kana­viin kan­nat­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti allokoi…
Evästeet kotisivuilla

Markkinointiarmeija marssii evästeiden voimalla

Napo­leo­nia (erit­täin vapaas­ti) mukail­len digi­mark­ki­noin­ti mars­sii eväs­tei­den voi­mal­la. Tar­koi­tam­me täl­lä tie­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa dataa. Mit…
Data yritykselle

Mutulla vai datalla?

Kum­paan kou­lu­kun­taan kuu­lut: teet­kö pää­tök­set intui­tion poh­jal­ta, luot­taen omaan koke­muk­see­si ja sii­hen mikä tun­tuu hyväl­tä vat­san poh­jas­sa? Vai t…
mobiillaitteita

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen - Miksi ja miten?

Mik­si digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia teh­des­sä sisäl­tö­mark­ki­noin­tia tuli­si mita­ta? Ana­ly­soi­mal­la eri­lai­sia sisäl­tö­jä, pys­tyt totea­maan mit­kä sisäl­löt to…
Google analytics koulutus

Web-analytiikka

Web-ana­ly­tiik­ka aut­taa ymmär­tä­mään asiak­kai­ta ver­kos­sa. Mitä he teke­vät verk­ko­si­vuil­la­si ja mitä jät­tä­vät teke­mät­tä? Toi­mi­vat­ko verk­ko­si­vusi halut…

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy