Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ 5 tapaa saa­da enem­män irti Google Analyticsista

Google Ana­ly­tics on teho­kas työ­ka­lu, jon­ka avul­la voit saa­da enem­män irti verk­ko­si­vus­to­si tie­dois­ta. Kuten mikä tahan­sa työ­ka­lu, se on kui­ten­kin vain niin teho­kas kuin käyt­tä­jä tekee sii­tä. Seu­raa­vas­sa on vii­si vink­kiä, joi­den avul­la Google Ana­ly­tic­sis­ta saa enem­män irti:

Google analytics näkymä

1. Käytä Google Analyticsin segmenttejä

Yksi Google Ana­ly­tic­sin tehok­kaim­mis­ta omi­nai­suuk­sis­ta on mah­dol­li­suus seg­men­toi­da tie­dot. Tämä tar­koit­taa, että voit tar­kas­tel­la tiet­ty­jä käyt­tä­jä­ryh­miä ja näh­dä, miten he ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa sivus­to­si kans­sa. Voit esi­mer­kik­si luo­da seg­men­tin mobii­li­käyt­tä­jil­le ja näh­dä, miten he eroa­vat työ­pöy­tä­tie­to­ko­neen käyt­tä­jis­tä kon­ver­sio­lu­vun tai sivus­tol­la vie­te­tyn ajan suhteen.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

2. Aseta tavoitteet Google Analyticsissa

Tavoit­tei­den avul­la voit seu­ra­ta tiet­ty­jä kon­ver­sioi­ta verk­ko­si­vus­tol­la­si, kuten uutis­kir­jee­seen rekis­te­röi­ty­mis­tä tai tuo­teos­to­ja. Aset­ta­mal­la tavoit­tei­ta voit näh­dä, mit­kä sivus­to­si osa-alu­eet toi­mi­vat hyvin ja mit­kä tar­vit­se­vat parannuksia.

3. Käytä Google Analyticsin suodattimia

Suo­dat­ti­mien avul­la voit mukaut­taa rapor­teis­sa näky­viä tie­to­ja. Voit esi­mer­kik­si luo­da suo­dat­ti­men, jol­la voit sul­kea sisäi­sen lii­ken­teen pois rapor­teis­ta­si tai sisäl­lyt­tää vain tie­tys­tä maas­ta tule­van lii­ken­teen. Suo­dat­ti­met voi­vat olla erit­täin hyö­dyl­li­siä tie­to­jen mukaut­ta­mi­ses­sa ja sen var­mis­ta­mi­ses­sa, että näet vain sinul­le mer­ki­tyk­sel­li­set tiedot.

4. Luo mukautettuja raportteja Google Analyticsissa

Mukau­tet­tu­jen raport­tien avul­la voit koo­ta sinul­le tär­keim­mät tie­dot yhteen paik­kaan. Jos esi­mer­kik­si haluat seu­ra­ta kon­ver­sio­lu­kua lai­te­tyy­peit­täin, voit luo­da mukau­te­tun rapor­tin, joka sisäl­tää nämä tie­dot. Mukau­te­tut rapor­tit ovat hyvä tapa sääs­tää aikaa tie­to­jen ana­ly­soin­nis­sa ja aut­taa sinua saa­maan enem­män irti Google Analyticsista.

5. Käytä Google Analyticsin huomautuksia

 Huo­mau­tus­ten avul­la voit lisä­tä Google Ana­ly­tics -raport­tei­hin huo­mau­tuk­sia tiet­tyi­hin päi­viin. Tämä voi olla hyö­dyl­lis­tä, kun mer­kit­set tapah­tu­mia, jot­ka ovat saat­ta­neet vai­kut­taa verk­ko­si­vus­to­si lii­ken­tee­seen, kuten myyn­ti tai uusi mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja. Mer­kin­tö­jä voi­daan käyt­tää myös muis­tut­ta­maan itseä­si tai mui­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si teh­dyis­tä muu­tok­sis­ta, kuten uuden seu­ran­ta­koo­din lisäämisestä.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy