Blogi.

Fisherman
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Saako LinkedIn-mainonnalla tuloksia?

Lin­ke­dIn on yri­tys­käyt­tä­jien sosi­aa­li­nen ver­kos­to, joka on ollut ole­mas­sa jo koh­ta 20 vuot­ta. Suu­riin digi­ka­na­viin, Face­boo­kiin ja Googleen, ver­rat­tu­na sii­hen käy­te­tyt media­pa­nos­tuk­set jää­vät kui­ten­kin alle kym­me­nes­osaan.

Lue lisää »
Scenic view in Split, Croatia
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kublalaiset etätöissä Kroatiassa

Tes­ta­sim­me etä­työs­ken­te­lyä läh­te­mäl­lä koko Kublan poru­kal­la Kroa­ti­aan vii­kok­si. Spli­tin mui­nais­kau­pun­ki Adrian­me­ren ran­nal­la tar­jo­si tähän hui­keat puit­teet. Kes­ki­tyim­me arki­sin kui­ten­kin nor­maa­lis­ti asia­kas­töi­hin ja fir­man kehit­tä­mi­seen, joten loma­mat­kas­ta ei ollut suin­kaan kyse.

Lue lisää »
Man blindfolded
Ana­ly­tiik­ka

Side silmillä eteenpäin!

Jos joku yrit­täi­si myy­dä kaup­pi­aal­le kas­sa­ko­neen, jol­la ei pys­ty seu­raa­maan euro­ja, nau­ret­tai­siin myy­jä pel­lol­le. Mut­ta joten­kin kum­mas­sa digi­puo­lel­la euro­jen näky­mät­tö­myys hyväk­sy­tään.

Lue lisää »
Basisti
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Puhutteleva sisältö some-mainonnassa

Meil­tä kysy­tään usein mit­kä sisäl­löt toi­mi­vat sosi­saa­li­ses­sa medias­sa par­hai­ten. Lue vink­kim­me puhut­te­le­van some-sisäl­­lön luon­tiin!

Lue lisää »
Verkkosivusto
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Missä ne verkkokävijät viipyvät?

Raken­sit­ko uuden verk­ko­si­vus­ton ja jäit toi­veik­kaa­na odot­ta­maan kävi­jöi­tä ja siel­tä tule­vaa kaup­paa? Ja odo­tus jat­kuu…

Lue lisää »
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by