Blogi.

Digimarkkinointi koulutus
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Digimarkkinointi koulutus – kannattaako sellaiseen satsata?

Digi­mark­ki­noin­ti tun­ne­taan myös pidem­mäs­tä koko nimes­tään digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti. Kysees­sä on yksi mark­ki­noin­nin osa-alue, joka kat­taa kai­ken yri­tyk­sen digi­taa­li­sen mate­ri­aa­lin ja vies­tin­nän haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin. Kun koko

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Moderni markkinointi - nappaa vinkit yrityksellesi!

Moder­ni mark­ki­noin­ti on jota­kin val­lan muu­ta kuin print­ti­mai­nos­ten osta­mis­ta pai­kal­lis­leh­des­tä. Digi­taa­li­set kana­vat ovat ryn­nis­tä­neet perin­teis­ten offli­­­ne-kana­­­vien ohi ja tuo­neet muka­naan ana­ly­tiik­kaa, dataa ja yhä tar­kem­pia

Lue lisää »
Google My Business voi antaa markkinointiisi yllättäviä tehoja
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Google My Business - ilmaista mainontaa yrityksellesi Googlessa

Tie­sit­kö, että Googlen kart­ta­ha­ku on yksi sen suo­si­tuim­mis­ta omi­nai­suuk­sis­ta? Kart­ta ilmes­tyy esiin niin sano­tuis­sa lokaa­leis­sa hauis­sa, joi­hin yhdis­tyy paik­ka­kun­nan nimi. Esi­mer­kik­si “lou­nas Tur­ku” tai “kam­paa­ja

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kohdennettu mainonta - mitä, miksi ja milloin? Lue lyhyt intro-oppaamme!

Koh­den­net­tu mai­non­ta on tämän päi­vän mark­ki­noin­tia. Koh­den­net­tu mai­non­ta var­mis­taa, että vies­ti­si koh­den­ne­taan juu­ri oikeal­le ylei­söl­le, eikä huk­ka­kon­tak­teil­le. Koh­den­net­tu mai­non­ta lopet­taa “jokai­sel­le jota­kin” -mark­ki­noin­nin ja mah­dol­lis­taa,

Lue lisää »
Sulje