Elä­mys­ta­lou­des­ta on puhut­tu jo vähin­tään 20 vuot­ta, aina sii­tä läh­tien kun Pine & Gil­mo­re jul­kai­si kir­jan Expe­rience Eco­no­my. Paik­ka, jos­sa oppe­ja on vie­ty puh­taim­min käy­tän­töön, on Chan­gin len­to­kent­tä Singaporessa.

Kävin pai­kan pääl­lä tutus­tu­mas­sa muu­ta­miin koh­tei­siin, jot­ka ovat teh­neet monel­le mat­kai­li­jal­le logis­ti­ses­ta vält­tä­mät­tö­myy­des­tä elä­myk­sen, jon­ne jopa tul­laan var­ta vas­ten käymään.

Mitä oival­luk­sia 7 vuot­ta peräk­käin Skyt­raxin äänes­tyk­ses­sä maa­il­man par­haak­si len­to­ken­täk­si nos­tet­tu elä­mys­puis­to tar­jo­si? Ja mitä se voi­si opet­taa meil­le Suo­mes­sa lii­ke­toi­min­nas­ta ja asiakaspalvelusta?

Ensim­mäi­se­nä mie­leen nousee roh­keus luo­da jotain suur­ta. Oli se sit­ten joi­den­kin mie­les­tä naf­tis­ti super­la­tii­vis­ta, niin kyl­lä­hän maa­il­man suu­rin kineet­ti­nen tai­de­teos tai sisä­ve­si­pu­tous tar­joa­vat Vau-elämyksen. 

Ja se puo­les­taan jos mikä, on mak­ro­ta­sol­la teh­tyä some­mark­ki­noin­tia: ihmi­set ker­to­vat mie­lel­lään sosi­aa­li­ses­sa medias­sa elä­myk­sis­tä, jot­ka jäi­vät hei­dän mieleensä.

Chan­gi-len­to­ken­tän sisä­ve­si­pu­touk­sen ylä­ta­san­ne ei sovi korkeanpaikankammoisille

Yksi­nään tämä ei kui­ten­kaan rii­tä. Väit­täi­sin, että ilman pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta ja hyvin raken­net­tua perus­pal­ve­lu­kon­sep­tia nämä hie­man öve­rik­si vede­tyt elä­myk­set eivät miel­tä lämmittäisi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Perhospuutarha ei paljon mieltä lämmitä, jos myöhästyt jatkolennolta huonon lentokenttäsuunnittelun vuoksi

Len­net­tyä­ni 12 tun­tia turis­ti­luo­kas­sa, olin jo aika tok­ku­ras­sa pääs­tyä­ni len­toa­se­man met­roa­se­mal­le asti. Lip­puau­to­maa­tin luo­na oli ystä­väl­li­nen rou­va, joka opas­ti minua oikean lipun osta­mi­ses­sa – ja neu­voi sääs­tä­mään raha­ni ja ole­maan osta­mat­ta 3 päi­vän turis­ti­kort­tia, kos­ka oli jo ilta­päi­vä ja oli­sin menet­tä­nyt ensim­mäi­sen kol­mes­ta päi­väs­tä käy­tän­nös­sä mat­kaan ken­täl­tä hotellille.

Täs­tä jäi hyvä mie­li: olin saa­pu­nut paik­kaan, jos­sa minus­ta ei nyh­det­täi­si jokais­ta turis­ti­dol­la­ria irti. Samal­la taval­la asiak­kaat joka puo­lel­la maa­il­maa halua­vat kokea ole­van­sa muu­ta­kin kuin käve­le­viä lompakoita. 

Toi­nen onnis­tu­nut pal­ve­lu­ko­ke­mus oli kir­jau­tu­mi­nen hotel­liin. Etu­kä­teen teke­mä­ni net­ti­kir­jau­tu­mi­nen nopeut­ti asioi­ta ja minun ei tar­vin­nut kuin vilaut­taa pas­sia ja pää­sin köm­pi­mään pit­käk­se­ni. Mat­kai­li­jal­le toi­nen koh­ta, mis­sä yli­mää­räi­nen häs­sä­köin­ti ei kiinnosta.

Asioi­den suju­voit­ta­mi­nen ja teke­mi­nen mah­dol­li­sim­man jou­he­vas­ti lie­nee­kin tämän pai­kan perus­ta­van­laa­tui­sia piir­tei­tä. Ei tur­hia kik­kai­lu­ja, jot­ta tilaa jäi­si isoil­le elä­myk­sil­le ja niil­le mer­ki­tyk­sel­li­sil­le hetkille.

Täs­tä on hyvä jat­kaa tut­ki­mus­työ­tä pai­kan päällä. 😊

Pyy­dä digimarkkinointiapua
Singapore
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy