Kilpailija mainostaa firmani nimellä Googlessa, mitä tehdä? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Kil­pai­li­ja mai­nos­taa fir­ma­ni nimel­lä Googles­sa, mitä tehdä?

Ei ole lain­kaan tava­ton­ta, että esi­mer­kik­si Lii­san kuk­ka­kaup­pa tekee hakusa­na­mai­non­taa haku­lausek­keel­la “Rii­tan kuk­ka­kaup­pa”, kos­ka Rii­tal­la on menes­ty­neem­pi bis­nes, ja Lii­sa on alal­la uusi. Kun tilan­ne osuu omal­le koh­dal­le, kuvit­te­lee taa­tus­ti kil­pai­li­jan vie­vän kaik­ki asiak­kaat nykyi­sis­tä uusiin. Ehkä vie­tät unet­to­mia öitä miet­ties­sä­si, mitä on teh­tä­vis­sä, kun kil­pai­li­ja mai­nos­taa fir­ma­ni nimel­lä Googles­sa? Me ker­rom­me sinul­le rat­kai­sun tähän tilanteeseen!

Miten on mahdollista, että kilpailija mainostaa firmani nimellä Googlessa?

Kil­pai­le­va brän­di­mai­non­ta tar­koit­taa mai­non­taa, jon­ka avul­la yri­tys A rat­sas­taa yri­tyk­sen B brän­dil­lä. Hakusa­na­mai­non­taa Googles­sa teh­des­sään on mah­dol­lis­ta luo­da mai­nos­kam­pan­ja, jon­ka avain­sa­noik­si vali­taan kil­pai­le­van yri­tyk­sen brän­di­ter­me­jä – täl­löin oma mai­nos näkyy, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas googlet­taa kil­pai­li­jan nimel­lä. Täs­tä tem­pus­ta Google ei kan­na vas­tuu­ta, sil­lä se ei suun­nit­te­le mai­nok­sia eikä näin ollen ole vas­tuus­sa mai­nok­sis­sa käy­te­tyis­tä hakusanoista.

Kil­pai­le­va brän­di­mai­non­ta ei kui­ten­kaan ole Google-haku­jen rele­vant­tius­pe­ri­aat­teen mukais­ta. Kun mai­nos ei vas­taa asiak­kai­den haku­ja, Google las­kee mai­non­nan laa­tu­pis­tei­tä, mikä puo­les­taan hei­ken­tää sen tehoa ja nos­taa mai­non­nan hin­taa. Täs­tä joh­tuen toi­sen brän­di­ter­mien käyt­tä­mi­nen hakusa­na­mai­non­nas­sa on usein kal­lis­ta ja teho­ton­ta. Kil­pai­le­va brän­di­mai­non­ta kär­sii pää­sään­töi­ses­ti mata­las­ta kon­ver­sio­as­tees­ta, sil­lä haun teh­nyt asia­kas on toden­nä­köi­ses­ti jo teh­nyt pää­tök­sen­sä brän­din suhteen.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tee nämä kaksi asiaa, kun huomaat kilpailevaa brändimainontaa

Aihet­ta paniik­kiin ei ole, vaik­ka muu­ta­miin asioi­hin sinun kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää täs­sä tilan­tees­sa entis­tä­kin enem­män huo­mio­ta. Voit kui­ten­kin olla otet­tu, että kil­pai­li­ja kokee sinun brän­di­si ole­van niin hyvä, että hän halu­aa mai­nos­taa Googles­sa juu­ri sinun yri­tyk­se­si nimellä.

1. Keskustele kilpailevan yrityksen kanssa

Kil­pai­li­jan kans­sa asial­li­ses­ti kes­kus­te­le­mi­nen saat­taa aut­taa. Ker­ro kil­pai­le­val­le yri­tyk­sel­le, että aiot jat­kaa mai­nos­ta­mis­ta tilan­tees­ta huo­li­mat­ta. Lisäk­si huo­mau­ta, ettei sinun yri­tyk­se­si nimel­lä mai­nos­ta­mi­nen ole kil­pai­li­jal­le järin kan­nat­ta­vaa, sil­lä kil­pai­le­vaa brän­di­mai­non­taa teke­vä yri­tys mak­saa klik­kauk­sis­ta (CPC, Cost Per Click) huo­mat­ta­vas­ti enem­män. Kysy myös, onko asiak­kaan kään­nyt­tä­mi­nen täs­sä vai­hees­sa osto­pol­kua enää kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, vai kan­nat­tai­si­ko kil­pai­li­jan pyr­kiä vakuut­ta­maan asia­kas puo­lel­leen aiem­mas­sa vaiheessa?

2. Jatka mainontaa ja varmista, että orgaaninen näkyvyytesi on kunnossa

Jat­ka, niin kuin mitään ei oli­si tapah­tu­nut. Brän­di­mai­non­ta kulut­taa toki hie­man rahaa, mut­ta kil­pai­le­vaa brän­di­mai­non­taa teke­vä yri­tys taa­tus­ti mak­saa mai­non­nas­taan vie­lä­kin enem­män. Pidä huol­ta yri­tyk­se­si orgaa­ni­ses­ta eli ilmai­ses­ta näky­vyy­des­tä otta­mal­la käyt­töön Google My Busi­ness sekä var­mis­ta­mal­la, että haku­tu­los­si­vul­la on riit­tä­vän mon­ta sinun yri­tyk­se­si sivua kiin­nit­tä­mäs­sä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion kil­pai­le­vaa brän­di­mai­non­taa teke­vän yri­tyk­sen kustannuksella.

Vaikka kilpailija mainostaa firmani nimellä Googlessa, en lannistu!

Lue yllä ole­va lause muu­ta­man ker­ran itsek­se­si. On tär­ke­ää, että jat­kat roh­keas­ti eteen­päin, etkä anna kil­pai­li­jan temp­pu­jen lan­nis­taa sinua. Mai­non­ta on kil­pai­li­jal­le toden­nä­köi­ses­ti pal­jon kal­liim­paa, joten kuu­kausi­tol­kul­la sen pyö­rit­tä­mi­nen tus­kin tulee kan­nat­ta­vak­si. Kes­kit­ty­mäl­lä omaan teke­mi­seen pys­tyt ole­maan huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­pi ja näin pää­set aset­ta­mii­si tavoitteisiin.

Ota yhteyt­tä!
Kilpailija mainostaa firmani nimellä Googlessa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy