Vinkkejä Ads Managerin hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla 

Some mark­ki­noin­ti \ Vink­ke­jä Ads Mana­ge­rin hyö­dyn­tä­mi­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla

Ads Mana­ger on teho­kas työ­ka­lu, jon­ka avul­la voit saa­vut­taa mai­nos­ta­voit­tee­si. Seu­raa­vas­sa on muu­ta­mia vink­ke­jä, joi­den avul­la saat kai­ken irti Ads Managerista:

1. Määritä tilisi oikein

Kun perus­tat Ads Mana­ger -tili­si ensim­mäis­tä ker­taa, muis­ta vali­ta yri­tyk­sel­le­si oikeat ase­tuk­set. Tähän kuu­luu oikean aika­vyö­hyk­keen, valuu­tan ja maan valit­se­mi­nen. Voit aina muut­taa näi­tä ase­tuk­sia myö­hem­min, mut­ta on tär­ke­ää, että ne ovat oikein alus­ta alkaen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

2. Valitse tavoitteesi

Ennen kuin luot mai­nok­sen, sinun on pää­tet­tä­vä, mitä haluat sil­lä saa­vut­taa. Ads Mana­ger tar­jo­aa eri­lai­sia tavoit­tei­ta, kuten brän­din tun­net­tuus, tavoit­ta­vuus, lii­ken­ne ja kon­ver­siot. Oikean tavoit­teen valit­se­mi­nen aut­taa var­mis­ta­maan, että mai­nok­se­si näy­te­tään ihmi­sil­le, jot­ka toden­nä­köi­sim­min teke­vät halu­tun toimenpiteen.

3. Kohdenna yleisösi

Kun olet valin­nut tavoit­tee­si, on aika koh­den­taa ylei­sö­si. Ads Mana­ger tar­jo­aa eri­lai­sia koh­den­ta­mis­vaih­toeh­to­ja, kuten sijain­ti, ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen koh­teet ja käyt­täy­ty­mi­nen. Voit myös luo­da mukau­tet­tu­ja koh­de­ryh­miä, jot­ka perus­tu­vat esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­hin tai asia­kas­luet­te­loi­hin. Mitä tar­kem­min voit koh­den­taa, sitä parem­pia tulok­sia saat mainoksistasi.

4. Määritä budjetti ja tarjousstrategia

Kun olet koh­den­ta­nut ylei­sö­si, sinun on ase­tet­ta­va mai­nos­kam­pan­jal­le­si bud­jet­ti. Ads Mana­ger tar­jo­aa kah­den­lai­sia bud­jet­te­ja: päi­vit­täi­siä ja eli­ni­käi­siä. Päi­vit­täi­sel­lä bud­je­til­la mää­ri­tät, kuin­ka pal­jon olet val­mis käyt­tä­mään mai­nok­seen joka päi­vä. Elin­kaa­ri­bud­je­til­la mää­ri­tät, kuin­ka pal­jon olet val­mis käyt­tä­mään mai­nok­seen koko sen elin­kaa­ren ajan. Kun olet aset­ta­nut bud­je­tin, sinun on pää­tet­tä­vä tar­jous­stra­te­gia. Vaih­toeh­to­ja on nel­jä: kus­tan­nus per klik­kaus (CPC), kus­tan­nus per impres­sio (CPM), kus­tan­nus per kat­se­lu (CPV) ja kus­tan­nus per toi­min­ta (CPA). CPC on ylei­sin tar­jous­stra­te­gia, ja se tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku klik­kaa mai­nos­ta­si. CPM tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku näkee mai­nok­se­si (näyt­tö­ker­rat). CPV tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku kat­soo video­mai­nok­sen (kat­se­lu). CPA tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku tekee toi­min­non näh­ty­ään tai nap­sau­tet­tu­aan mai­nos­ta­si (toi­mia ovat esi­mer­kik­si ostok­sen teke­mi­nen tai uutis­kir­jeen tilaaminen).

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy