Youtube-mainonta.

Youtube-mainonta

You­­tu­­be-mai­­non­­ta on monel­le suo­ma­lai­sel­le täy­sin tun­te­ma­ton mai­nos­muo­to. You­­tu­­be-mai­­non­­taa hal­lin­noi­daan sekä koh­den­ne­taan Googlen kaut­ta. Vaik­ka laa­du­kas sisäl­tö oli­si kuin­ka kiin­nos­ta­vaa, ei se yleen­sä läh­de len­toon ilman mai­non­taa. Moni inves­toi­kin videoi­hin usei­ta kym­me­niä tuhan­sia, mut­tei suun­nit­te­le ja toteu­ta nii­den mainontaa.

You­­tu­­be-mai­­non­­nal­­la

  1. Sitou­tat asiakkaita
  2. Mak­sat pel­käs­tään näyttökerroista
  3. Keräät näky­vyyt­tä

You­­tu­­be-mai­­non­­taa tulee myös opti­moi­da jat­ku­vas­ti mm. kil­pai­lut­ta­mal­la hin­to­ja sekä mai­nos­paik­ko­ja ja A/B-tes­­taa­­mal­­la. Ole yhtey­des­sä mei­hin, You­­tu­­be-mai­­non­­nan ammat­ti­lai­sem­me raken­ta­vat videoil­le­si toi­mi­vat kampanjat!

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­­ki­­noin­­ti
Face­­book-mai­­non­­ta
Ins­­ta­­gram-mai­­non­­ta
Lin­­ke­­dIn-mai­­non­­ta

Sulje