Jos joku yrit­täi­si myy­dä kaup­pi­aal­le kas­sa­ko­neen, jol­la ei pys­ty seu­raa­maan euro­ja, nau­ret­tai­siin myy­jä pel­lol­le. Mut­ta joten­kin kum­mas­sa digi­puo­lel­la euro­jen näky­mät­tö­myys hyväksytään.

Olem­me laa­ti­neet Google-mai­non­nan suun­nit­te­luun vii­den blo­gin sar­jan, jois­sa käsi­tel­lään digi­taa­lis­ta mai­non­taa laa­jem­min­kin, mut­ta saat kai­kis­ta hyviä vink­ke­jä tulok­sel­li­seen Google-mainontaan:

 1. Google-mai­non­nas­ta vii­si kysy­mys­tä ja vastausta
 2. Google Ads-mai­non­nan vin­kit asiantuntijalta
 3. Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tärkeys)
 4. Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä markkinointibudjetista
 5. Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Olem­me pit­kään ihme­tel­leet kuin­ka on mah­dol­lis­ta, että vuon­na 2019 digi­mark­ki­noin­nin seu­ran­nan toteut­ta­mi­nen on teh­ty verk­ko­si­vua­lus­to­jen puo­lel­ta niin vai­keak­si. Kol­le­ga­ni yrit­ti saa­da Google mai­non­nan seu­ran­taan kiin­ni eurot, sii­nä onnis­tu­mat­ta. Yri­tyk­ses­tä se ei jää­nyt kiin­ni, ”tee itse oma verk­ko­kaup­pa­si hel­pos­ti & nopeas­ti” -tyyp­pi­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja oli vain yksin­ker­tai­ses­ti teh­nyt tämän seu­ran­nan toteut­ta­mi­sen tek­ni­ses­ti mahdottomaksi.

Tämän joh­dos­ta kam­pan­join­nis­sa jou­du­taan tyy­ty­mään aikaan­saa­tu­jen myyn­tien seu­raa­mi­seen. Pimen­toon jää, mit­kä hakusa­nat ja mai­nok­set tuo­vat kaup­paa tuhan­sien ja mit­kä pelk­kien sata­sien arvosta.

Mikä­li yri­tyk­se­si tekee Google-mai­non­taa, niin seu­ran­ta on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Muus­sa tapauk­ses­sa mai­non­nan opti­moin­ti on hyvin hata­ral­la poh­jal­la. Täs­sä tapauk­ses­sa suo­sit­te­lem­me uusi­maan verk­ko­si­vus­ton mah­dol­li­sim­man pian. Näin saat var­mas­ti mitat­ta­vuu­den kuntoon!

Jos oli­sit tori­kaup­pias etkä päi­vän päät­teek­si tie­täi­si mitä pol­kua pit­kin asiak­kaik­si tul­leet toi­vat par­hai­ten rahaa, kuin­ka pal­jon uskal­tai­sit panos­taa eri pol­ku­jen var­teen teh­tyyn markkinointiin?

Niin­pä. Samas­ta syys­tä mai­non­nan skaa­laa­mi­nen täy­sil­le kas­vun aikaan­saa­mi­sek­si jää vail­li­nai­sek­si. Vaik­ka halu­ja oli­si kas­vaa, sok­ko­na on vai­kea teh­dä oikei­ta valintoja.

Onko sinul­la kiin­nos­tus­ta tie­tää, kuin­ka pal­jon digi­mark­ki­noin­ti­si tuot­taa sinul­le rahaa? Jos se miten­kään on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta, me voim­me aut­taa. Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja autam­me saa­maan mark­ki­noin­nin ana­ly­tii­kan ja tulok­sel­li­suu­den kun­toon. Voit tutus­tua web-ana­ly­tii­kan pal­ve­lui­him­me tääl­lä.

Sii­tä alkaa yri­tyk­se­si kas­vu­ta­ri­na, jos­sa haluam­me olla mukana.

Google-mainontaa Helsingissä
Ota yhteyt­tä!
Man blindfolded
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy