Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toiminnassa
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Account-Based Marketing

ABM voi tavoit­taa asiak­kai­ta, jot­ka eivät vie­lä edes tun­nis­ta tar­vet­taan tai osaa etsiä rat­kai­sua ongel­maan­sa. ABM on tapa koh­den­taa markkinointiv…

USP erottaa yrityksesi kilpailijoista

USP nousee kes­kus­te­lui­hin, kun teh­dään mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Vaik­ka­kin se on tär­keä osa mark­ki­noin­tia, USP:sta var­mas­ti puhu­taan kun yri­tyk­siä p…

Banneri on markkinoijan luottopelaaja

Ban­ne­ri on yksi van­him­mis­ta mai­nos­muo­dois­ta ver­kos­sa. Olet var­mas­ti itse­kin tör­män­nyt ban­ne­rei­hin esi­mer­kik­si uutis­si­vus­toil­la. Lue, miten banneri…

Mainos ja sen merkitys yrityksen mainonnassa

Mai­nos on ensim­mäi­nen asia johon tule­va asiak­kaa­si kiin­nit­tää huo­mion­sa ennen kuin siir­tyy yri­tyk­se­si sivus­tol­le digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avustu…

Asiakassuuntainen markkinointi – 5 vinkkiä asiakaslähtöisyyteen

Tie­dät­kö, mikä on yksi yri­tys­ten kes­kei­sin menes­tys­te­ki­jä? Asia­kas­ko­ke­mus. Asia­kas on tänä päi­vä­nä koko lii­ke­toi­min­nan kes­kiös­sä: asia­kas ei enää …

Aggressiivinen markkinointi ei kannata – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Mark­ki­noin­tia teh­des­sä on syy­tä pitää mie­les­sä hyvät tavat. Aggres­sii­vi­nen mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta – eikä myös­kään sopi­ma­ton tai hyvien tapo­jen va…

Drip markkinointi, mitä se on? Lue kuusi vinkkiä onnistumiseen!

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on edel­leen teho­kas­ta – kun sen tekee oikein. Kädet on kui­ten­kin täyn­nä sitä sun tätä, aika­tau­lut pauk­kuu ja osaa­mi­nen luon…

Algoritmit – täytyykö niitä ymmärtää ja miten?

Otsik­koon vas­ta­ten, taval­laan kyl­lä. Mikään pak­ko­han ei ole ymmär­tää mitään mis­tään, mut­ta perus­tie­tä­mys hel­pot­taa somes­sa tou­hua­mis­ta. Algoritmit…

Jahtaatko korkeampaa keskiostosta? Omnichannel on ratkaisu!

Osta­mi­nen on eri­lais­ta kuin ennen. Yksi kana­va ei enää rii­tä, eikä mark­ki­noin­tia voi teh­dä samal­la taval­la vuo­des­ta toi­seen. Asiak­kaan osto­pol­ku p…

Miksi uutiskirje ei saa ostamaan? Kubla laittaa jakoon viisi vinkkiä parempaan uutiskirjeeseen!

Ärsyt­tä­vin­tä on ava­ta ros­ka­pos­tien täyt­tä­mä säh­kö­pos­ti ja pois­tel­la lukui­sia tur­hal­ta tun­tu­via vies­te­jä. Ros­ka­pos­til­ta tun­tu­va uutis­kir­je ei vakuu…

Suoramarkkinointi on tehokasta ja tästä kertoo muun muassa loistava ROI

Mai­non­ta voi saa­da ihmi­set ajat­te­le­maan len­kil­le läh­töä, kun taas suo­ra­mark­ki­noin­ti saa ihmi­set läh­te­mään len­kil­le. Taval­li­nen mai­non­ta raken­taa m…

Arvonnan säännöt – lukaise nämä läpi, jotta säästät aikaa!

Kiva kuva, kiva teks­ti ja sum­ma­rum arvon­ta­jul­kai­su on val­mis! Hel­pos­ti voi­si kuvi­tel­la, että arvon­nan jär­jes­tä­mi­nen on näin simp­pe­liä. Eihän se ra…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi