Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toiminnassa
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Kohderyhmä

Kohderyhmä on digimarkkinoinnissa ratkaisevassa roolissa!

Koh­de­ryh­mä on todel­la tär­ke­ää miet­tiä ennen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta kos­ka muu­ten panos­tuk­se­si digi­mark­ki­noin­tiin katoa­vat kuin tuh…
Digitoimisto Kubla

Digitoimisto - mikä se on ja ovatko kaikki samanlaisia?

Digi­toi­mis­to on yleis­kä­si­te yri­tyk­sel­le joka tekee digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta asiak­kail­leen. Näi­tä digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta on muun muas­sa: Kotisiv…
segmentointi

Segmentointi auttaa saamaan markkinoinnissa parempia tuloksia

Seg­men­toin­ti on tär­keä työ­vai­he digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Ilman tar­kas­ti mää­ri­tel­tyä asia­kas­seg­ment­tiä on vai­kea panos­taa tuloksellisimpiin …
Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen - onko se kannattavaa?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja syys­tä­kin. Asiak­kaat teke­vät osto­pää­tök­siä jat­ku­vas­ti useam­min ver­kos­sa ja vaik­ka tuo­tet­ta ei suo…
Asiakastyytyväisyys

Saavuta parempi asiakastyytyväisyys – 4 vinkkiä

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kil­pai­lue­tu. Menes­ty­vät yri­tyk­set tie­tä­vät, kuin­ka tär­keäs­sä roo­lis­sa asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on. Asia­kas­ko­ke­muk­seen kanna…
ABM account based marketing

Account-Based Marketing

ABM voi tavoit­taa asiak­kai­ta, jot­ka eivät vie­lä edes tun­nis­ta tar­vet­taan tai osaa etsiä rat­kai­sua ongel­maan­sa. ABM on tapa koh­den­taa markkinointiv…
usp - unique selling point

USP erottaa yrityksesi kilpailijoista

USP nousee kes­kus­te­lui­hin, kun teh­dään mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Vaik­ka­kin se on tär­keä osa mark­ki­noin­tia, USP:sta var­mas­ti puhu­taan kun yri­tyk­siä p…
banneri kotisivut yritykselle

Banneri on markkinoijan luottopelaaja

Ban­ne­ri on yksi van­him­mis­ta mai­nos­muo­dois­ta ver­kos­sa. Olet var­mas­ti itse­kin tör­män­nyt ban­ne­rei­hin esi­mer­kik­si uutis­si­vus­toil­la. Lue, miten banneri…
Mainos - mistä tiedät että se toimii?

Mainos ja sen merkitys yrityksen mainonnassa

Mai­nos on ensim­mäi­nen asia johon tule­va asiak­kaa­si kiin­nit­tää huo­mion­sa ennen kuin siir­tyy yri­tyk­se­si sivus­tol­le digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avustu…
Asiakassuuntainen markkinointi

Asiakassuuntainen markkinointi – 5 vinkkiä asiakaslähtöisyyteen

Tie­dät­kö, mikä on yksi yri­tys­ten kes­kei­sin menes­tys­te­ki­jä? Asia­kas­ko­ke­mus. Asia­kas on tänä päi­vä­nä koko lii­ke­toi­min­nan kes­kiös­sä: asia­kas ei enää …
Aggressiivinen markkinointi

Aggressiivinen markkinointi ei kannata – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Mark­ki­noin­tia teh­des­sä on syy­tä pitää mie­les­sä hyvät tavat. Aggres­sii­vi­nen mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta – eikä myös­kään sopi­ma­ton tai hyvien tapo­jen va…
Drip markkinointi

Drip markkinointi, mitä se on? Lue kuusi vinkkiä onnistumiseen!

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on edel­leen teho­kas­ta – kun sen tekee oikein. Kädet on kui­ten­kin täyn­nä sitä sun tätä, aika­tau­lut pauk­kuu ja osaa­mi­nen luon…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy