Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Some mak­sul­li­set keinot
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen

Niin kuin kai­kes­sa, mis­tä haluam­me tulok­sia, myös Face­book mai­non­nas­sa kan­nat­taa aset­taa tavoit­teet. Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen e…
Facebook mainonnan tahti

Facebook mainonnan tahti

Face­book mai­non­nan tah­ti mää­räy­tyy aina tilan­teen mukaan. Sii­hen vai­kut­taa hyvin moni asia, joten mah­do­ton antaa yhtä oike­aa vas­taus­ta sii­hen mihi…
Facebook mainonnan kohdentaminen

Facebook mainonnan kohdentaminen

Kuin­ka Face­book mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen toi­mii, ja miten se teh­dään tavoit­tei­den ja bud­je­tin raa­meis­sa? Ja onko Face­boo­kis­sa mah­dol­lis­ta tavoittaa…
Facebook mainosten tavoitteet

Facebook mainosten tavoitteet

Valit­se­mal­la oikein Face­boo­kin kam­pan­ja­ta­voit­teet var­mis­tat, että Face­boo­kin teko­ä­ly tie­tää mitä haluat saa­da aikaan. Näi­den ohjei­den avul­la tiedä…
Näin aloitat Facebook mainonnan

Näin aloitat Facebook mainonnan

Face­book on hyvä alus­ta mai­non­nal­le, joten täs­sä koh­taa voi­si mel­kein jopa onni­tel­la hyväs­tä pää­tök­ses­tä aloit­taa Face­book mai­non­ta. Face­boo­kin te…
B2B mainonta Facebookissa

B2B mainonta Facebookissa

Sel­vi­te­tään tähän alkuun heti mik­si myös B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa on kan­nat­ta­vaa. Mones­ti kuu­lee eri­lai­sia usko­muk­sia B2B on sitä ja B2B on tätä,…
Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet

Sosiaalisen median maksettu mainonta

Sosi­aa­li­nen media on läs­nä kaik­kial­la. Ystä­vä­si selaa Ins­ta­gra­mia mon­ta tun­tia päi­väs­sä, vel­je­si viet­tää kai­ken vapaa-aikan­sa You­Tu­be-videoi­ta kat…
Näin toimii tehokas Twitter markkinointi

Twitter mainonta - kenen sitä kannattaa tehdä?

Twit­ter-mai­non­ta on ollut mah­dol­lis­ta myös Suo­mes­sa jo var­sin pit­kän aikaa mut­ta yllät­tä­vän har­va on huo­man­nut hyö­dyn­tää sen moni­puo­li­sia mahdolli…
Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata

Kuinka mainontaa mitataan

Kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta riip­puu pal­jon sii­tä mitä ollaan tavoit­te­le­mas­sa. Mut­ta ennen kuin käym­me itse aihee­seen käsik­si varmi…
some mainonta

Some mainonta - näy siellä missä ihmiset ovat

Some mai­non­ta tar­koit­taa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa teh­tä­vää mak­set­tua mai­non­taa, tämä tähän alkuun ihan vain sel­vyy­den vuok­si 🙂 Täs­sä artik­ke­lis­sa k…
Facebook mainonta

Facebook mainonta myynnin kanavana

Face­book mai­non­ta jat­kaa vah­vas­ti suo­sion­sa kas­vua vuo­si vuo­del­ta suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Face­book mai­non­nal­la tar­koi­te­taan maksettua …
facebook pikseli

FB pikseli

Face­book pik­se­li ja sen asen­nus yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le on tär­keä monis­ta syis­tä. Näis­tä tär­keim­piä on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin seuratta…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy