Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Orgaaninen kasvu Googlessa

Orgaaninen kasvu yrityksen Google-hakutuloksissa

Orgaa­ni­nen kas­vu yri­tyk­sen Google-haku­tu­lok­sis­sa tar­koit­taa lyhyes­ti sitä, että tulet saa­maan lisää yhtey­den­ot­to­ja Googles­ta ilmai­sek­si, kuukausit…
Mikä on Google?

Mikä on Google?

Googlen haku­ko­net­ta ovat käyt­tä­neet kaik­ki, mut­ta tie­dät­kö mikä on Google ja mitä kaik­kia pal­ve­lui­ta se tar­jo­aa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin? Google …
Markkinointisuunnitelman pohja

Markkinointisuunnitelman pohja

Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja eli mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on tär­keä osa jokai­sen yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lua. Markkinointisuunnitelman …
Mainostaminen Instagramissa

Kuinka mainonta toimii

Mai­nos­ta­mi­nen Ins­ta­gra­mis­sa on jat­ku­vas­ti ylei­sem­pää myös Suo­mes­sa ja aivan syys­tä­kin. Useat yri­tyk­set tavoit­taa täs­tä kana­vas­ta asia­kas­kun­tan­sa h…
Hakukoneoptimointi opas 2020

Hakukoneoptimoinnin opas

Haku­ko­neop­ti­moin­tio­pas on tär­keä työ­ka­lu jokai­sel­le yri­tyk­sel­le pitä­mään huo­len sii­tä että koti­si­vut täyt­tä­vät vähin­tään Googlen mää­rit­te­le­mät väh…
Facebook mainonnan hinta

Mainonnan hinta

Face­book mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee hyvin­kin pal­jon riip­puen koh­de­ryh­mäs­tä, toi­mia­las­ta ja esi­mer­kik­si mai­nok­sen muo­dos­ta. Ylei­se­nä sään­tö­nä voidaa…
SEM eli search engine marketing

SEM on hakusanamainontaa, jolla nappaat kiinni ostovalmiit asiakkaat

Tie­dät­hän ne pie­net mai­nok­set, jot­ka nouse­vat ensim­mäi­sek­si, kun haet Googles­ta jota­kin? Ne ovat SEM:iä eli haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia tai hakusanamain…
Mainoskampanja yritykselle

Mainoskampanja yritykselle

Mai­nos­kam­pan­ja on jokai­sel­le yri­tyk­sel­le eri­lai­nen digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että mai­nos­kam­pan­jan tulee olla yritykselle…
Kohderyhmätutkimus digimarkkinointia varten

Mitä kohderyhmätutkimus tarkoittaa ja pitääkö sellainen tehdä?

No niin, on aika ryh­tyä tut­ki­jak­si ja läh­teä tut­ki­mus­mat­kal­le koh­de­ryh­män pään sisään! Koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus tar­koit­taa kyse­ly­tut­ki­mus­ta, jon­ka avull…
Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa

Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa

Mai­nok­sen hin­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa mää­räy­tyy pal­jol­ti yri­tyk­sen toi­mia­lan ja käy­te­tyn kana­van perus­teel­la. Esi­mer­kik­si pank­kien toi­mia­lal­la maino…
Google analytics koulutus

Google Analytics koulutus – mitä se opettaa ja kenelle?

Google Ana­ly­tics ohjel­mis­to­na on tut­tua kau­raa jokai­sel­le ammat­ti­mark­ki­noi­jal­le, mut­ta taval­li­sel­ta tal­laa­jal­ta perus­tie­tä­mys usein kui­ten­kin puut…
Some kanavat yrityksen markkinoinnissa

Some kanavat yritykselle

Some kana­vat yri­tyk­sel­le ovat tänä päi­vä­nä itses­tään sel­vyys suu­rim­mal­le osal­le asiak­kais­ta. Yri­tyk­sen kan­nat­taa löy­tyä sekä googles­ta että sen li…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy