Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Google markkinointi

Google markkinointi – kultakaivos vai rahareikä?

30 mil­joo­naa Google-hakua Suo­mes­sa – ei kuu­kau­des­sa eikä vii­kos­sa, vaan yhdes­sä ainoas­sa päi­väs­sä. Kaik­ki yri­tyk­set käy­vät näky­vyys­jah­tia, mut­ta k…
mainonta yrityksen myynnin tukena

Mainonta osana yrityksen myyntiä

Mai­non­ta on osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää, jon­ka tavoit­tee­na on vies­tiä poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si yri­tyk­se­si pal­ve­luis­ta ja näin saavu…
Hyvän mainoksen ominaisuudet

Hyvän mainoksen ominaisuudet

Hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det ovat luul­ta­vas­ti jokai­sen mai­nos­ta­jan mie­les­tä asiak­kai­den mää­rän kas­va­mi­nen ja kaup­po­jen lisään­ty­mi­nen. Aina mainoks…
H2H markkinointi toimii

H2H markkinointi

H2H mark­ki­noin­ti eli human-to-human mark­ki­noin­ti on pal­jon puhut­tu aihe tänä päi­vä­nä. Har­vois­ta läh­teis­tä löy­tyy yksin­ker­tais­ta seli­tys­tä sii­tä mi…
Apua markkinointiin Kublalta

Apua markkinointiin yritykselle - mistä ja miten?

Apua mark­ki­noin­tiin kai­paa luul­ta­vas­ti jokai­nen yri­tys Suo­mes­sa. Apua voi saa­da yri­tyk­sen sisäl­tä par­haas­sa tapauk­ses­sa, mut­ta inhouse­na tekemistä…
Amazon verkkokauppa etusivu

Amazon verkkokauppa

Amazon verk­ko­kaup­pa on useil­la mit­ta­reil­la maa­il­man suu­rin verk­ko­kaup­pa ja jat­kaa tasai­ses­ti kas­vu­aan. Nyt tähän aihee­seen on hyvä tutus­tua koska …
avainsana kotisivut yritykselle

Avainsanat

Avain­sa­na ja sen käyt­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­ke­ää Googles­sa näky­vyy­den takia. Oikein valit­tu avain­sa­na jokai­sel­le koti­si­vusi väli­leh­del­le tuo yr…
asiakaspolku

Asiakaspolku - löytääkö asiakkaasi perille?

Mikä on asia­kas­pol­ku? Miten se mää­ri­tel­lään ja ennen kaik­kea mik­si? Näi­tä kysy­myk­siä me kaik­ki var­mas­ti poh­dim­me iltai­sin sän­gys­sä niin, ettei uni…

Kannattaako some-markkinointi?

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti aika­si arvois­ta. Ei sitä voi olla huo­maa­mat­ta: kadun­ku­vas­sa lähes jokai­sel­la ihmi­sel­lä on kädessää…
Vaikuttava markkinointi on nykyaikaa

Vaikuttava markkinointi on nykyaikaa

Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti koos­tuu 80 % oival­lut­ta­mi­ses­ta ja 20 % tuo­te- tai rat­kai­su­kes­kei­ses­tä puhees­ta. Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti vai­kut­taa, mut­ta e…
Tuotteen elinkaari markkinointi

Tuotteen elinkaari osana tehokasta markkinointia

Nyky­ajan kulut­ta­ja on tark­ka kuin hauk­ka – suu­rin osa halu­aa ja vaa­tii saa­da tie­tää mil­lai­nen on tuot­teen elin­kaa­ri. Arvot näyt­te­le­vät suur­ta rool…
Sisäinen markkinointi henkilöstölle

Sisäinen markkinointi – siis tarvitaanko sellaistakin?

Kyl­lä, sitä tar­vi­taan! Yri­tyk­set kes­kit­ty­vät kai­kin voi­min ulkoi­seen mark­ki­noin­tiin, jol­loin sisäi­nen jää hel­pos­ti ulkoi­sen jal­koi­hin. Sisäisessä …

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy