Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

avainsana kotisivut yritykselle

Avainsanat

Avain­sa­na ja sen käyt­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­ke­ää Googles­sa näky­vyy­den takia. Oikein valit­tu avain­sa­na jokai­sel­le koti­si­vusi väli­leh­del­le tuo yr…
asiakaspolku

Asiakaspolku - löytääkö asiakkaasi perille?

Mikä on asia­kas­pol­ku? Miten se mää­ri­tel­lään ja ennen kaik­kea mik­si? Näi­tä kysy­myk­siä me kaik­ki var­mas­ti poh­dim­me iltai­sin sän­gys­sä niin, ettei uni…

Kannattaako some-markkinointi?

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti aika­si arvois­ta. Ei sitä voi olla huo­maa­mat­ta: kadun­ku­vas­sa lähes jokai­sel­la ihmi­sel­lä on kädessää…
Vaikuttava markkinointi on nykyaikaa

Vaikuttava markkinointi on nykyaikaa

Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti koos­tuu 80 % oival­lut­ta­mi­ses­ta ja 20 % tuo­te- tai rat­kai­su­kes­kei­ses­tä puhees­ta. Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti vai­kut­taa, mut­ta e…
Tuotteen elinkaari markkinointi

Tuotteen elinkaari osana tehokasta markkinointia

Nyky­ajan kulut­ta­ja on tark­ka kuin hauk­ka – suu­rin osa halu­aa ja vaa­tii saa­da tie­tää mil­lai­nen on tuot­teen elin­kaa­ri. Arvot näyt­te­le­vät suur­ta rool…
Sisäinen markkinointi henkilöstölle

Sisäinen markkinointi – siis tarvitaanko sellaistakin?

Kyl­lä, sitä tar­vi­taan! Yri­tyk­set kes­kit­ty­vät kai­kin voi­min ulkoi­seen mark­ki­noin­tiin, jol­loin sisäi­nen jää hel­pos­ti ulkoi­sen jal­koi­hin. Sisäisessä …
Google Search Console - Google Console

Mikä on Google Search Console

Search Con­so­le on Googlen työ­ka­lu johon on syy­tä tutus­tua. Olet taa­tus­ti jos­kus pai­ni­nut näi­den kysy­mys­ten äärel­lä: mik­si verk­ko­si­vu­ni ei näy Goog…
Webinaari markkinointi

Webinaari markkinointi

Webi­naa­ri mark­ki­noin­ti näh­dään tehok­kaa­na mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu­na, kii­tos webi­naa­rien suo­sion räjäh­dys­mäi­sen kas­vun. Täs­tä kas­vus­ta taas saam­me osit…
Strateginen markkinointi

Strateginen markkinointi – piilossa pysynyt kilpailuetu?

Stra­te­gi­nen mark­ki­noin­ti ja mark­ki­noin­ti yleen­sä ovat otta­neet Suo­mes­sa suu­ria harp­pauk­sia eteen­päin. Mark­ki­noin­ti näh­dään nyky­ään aiem­paa kokonai…
Vuosikello eli markkinoinnin vuosikalenteri

Ota vuosikello käyttöön

Vuo­si­kel­lo on erin­omai­nen tapa pitää pak­ka kasas­sa. Kel­lo­ta! Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo kul­kee myös nimel­lä mark­ki­noin­nin vuo­si­ka­len­te­ri tai -suunni…
Kublan myyntisuppilo koostuu perusmuodossaan neljästä tasosta.

Myyntisuppilo, mikä se on?

Myyn­ti­sup­pi­lo saat­taa olla tut­tu sana niil­le jot­ka ovat edes vähän mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­nel­leet. Toi­sil­le myyn­ti­sup­pi­lo on arki­päi­vää ja s…

Analytiikka ohjaa markkinointia

Ana­ly­tiik­ka aut­taa kehit­tä­mään yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia ja teke­mään pää­tök­siä, mihin mark­ki­noin­nin kana­viin kan­nat­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti allokoi…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy