Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Konversio

Mikä on konversio?

Kon­ver­sio tar­koit­taa jon­kun halu­tun toi­min­non tapah­tu­mis­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Esi­mer­kik­si puhe­lin­soit­toa koti­si­vuil­ta­si. Eli asia­kas on tull…
SEO

SEO - Mitä se tarkoittaa?

SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja sen avul­la han­kin­taan lisää näky­vyyt­tä ja verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä hakukoneista. …
Google markkinointi

Google mainonnan suunnittelu

Google-mark­ki­noin­ti voi tun­tua komplek­si­sel­ta asial­ta hah­mot­taa ja aloit­taa. On kui­ten­kin muu­ta­ma asia, joi­hin kan­nat­taa käyt­tää kun­nol­la aikaa su…
Facebook mainontaa

FB pikseli vinkit

Jos teet Face­book-mai­non­taa, pik­se­liä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hyö­dyn­tää. Face­book pik­se­lin avul­la tehos­tat mark­ki­noin­nin panos­tuk­sia ja var­mis­tat h…
youtube-tyyny

Aloita YouTube-mainonta

You­Tu­be video­pal­ve­lu Ennen kuin alam­me poh­tia mitä kaik­kea You­Tu­be-mai­non­ta pitää sisäl­lään ker­ra­taan lyhyes­ti mis­tä pal­ve­lus­ta on kyse? YouTub…
Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi - mitä se on?

Suu­rin osa mark­ki­noin­nis­ta tapah­tuu tänä päi­vä­nä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Digi­mark­ki­noin­ti onkin syr­jäyt­tä­nyt liki koko­naan muut mark­ki­noin­nin mu…

5 kysymystä ja vastausta

https://www.youtube.com/watch?v=VWToF4oPY8I Digi­taa­li­sia mark­ki­noin­ti­ka­na­via on nyky­ään pal­jon ja ter­mis­tön kans­sa menee kuka tahan­sa hel­pos­ti se…

Yrityksen markkinointi ja internet-mainonta

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja inter­net-mai­non­ta pitää sisäl­lään tänä päi­vä­nä luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, ja uusia kana­via tulee jatkuv…
B2B mainonta Facebookissa

Sosiaalisen median mainonta

Eli sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tapah­tu­va vies­tin­tä. Mitä on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti? Ylei­sim­piä sosi­aa­li­sia medioi­ta on Face­book, Ins­ta­gram ja …
Internet markkinointi

Internet markkinointi

Inter­net mark­ki­noin­ti on yleis­ter­mi, jol­la tar­koi­te­taan kaik­kea mark­ki­noin­tia digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Alus­sa täl­lä tar­koi­tet­tiin käy­tän­nös­sä ain…
Ohjelmallinen ostaminen

Tehosta mainontaasi ohjelmallisen ostamisen avulla

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin vali­koi­mis­ta ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen (pro­gram­ma­tic buying) on nous­sut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väk­si tavak­si ostaa medi­aa viime…
Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen - oikea vies­ti, oike­aan aikaan, oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen (pro­gram­ma­tic buying) on digi­taa­li­sen ma…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

100% rahat takaisin -takuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Jos et ole tyytyväinen, saat rahasi 100% takaisin! Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy