Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Sähköpostimarkkinointi symboli

Sähköpostimarkkinointi on tehokasta, mutta miksi?

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta, jos lis­tan koh­de­hen­ki­löt on yri­tyk­sel­le­si sopi­vaa koh­de­ryh­mää ja vies­ti puhut­te­lee asiak­kaan saa­mil­le eduilla…
Asiakassegmentti

Asiakassegmentti yrityksen markkinoinnissa

Asia­kas­seg­men­toin­ti on yri­tyk­sen asia­kas­kun­nan jaka­mis­ta eri­lai­siin osiin, jot­ta mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä sopi­vil­le asia­kas­ryh­mil­le oikeal­la ta…
Digitalisaatio, mistä siinä on kyse?

Digitalisaatio

Digi­ta­li­saa­tio on kai­kil­le ajan­koh­tai­nen tänä päi­vä­nä. Jopa val­tion tasol­la digi­ta­li­saa­tio näkyy vah­vas­ti esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon järjestelmi…
brandin-rakentaminen

Brändin rakentaminen

Mik­si ja miten brän­diä kan­nat­taa raken­taa ja mis­tä brän­dis­sä on kai­ken kaik­ki­aan kysy­mys? Mikä on yri­tyk­sen brän­di? Eten­kin mark­ki­noi­jat puh…
Konversio

Mikä on konversio?

Kon­ver­sio tar­koit­taa jon­kun halu­tun toi­min­non tapah­tu­mis­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Esi­mer­kik­si puhe­lin­soit­toa koti­si­vuil­ta­si. Eli asia­kas on tull…
SEO

SEO - Mitä se tarkoittaa?

SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja sen avul­la han­kin­taan lisää näky­vyyt­tä ja verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä hakukoneista. …
Google markkinointi

Google mainonnan suunnittelu

Google-mark­ki­noin­ti voi tun­tua komplek­si­sel­ta asial­ta hah­mot­taa ja aloit­taa. On kui­ten­kin muu­ta­ma asia, joi­hin kan­nat­taa käyt­tää kun­nol­la aikaa su…
Facebook mainontaa

FB pikseli vinkit

Jos teet Face­book-mai­non­taa, pik­se­liä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hyö­dyn­tää. Face­book pik­se­lin avul­la tehos­tat mark­ki­noin­nin panos­tuk­sia ja var­mis­tat h…
youtube-tyyny

Aloita YouTube-mainonta

You­Tu­be video­pal­ve­lu Ennen kuin alam­me poh­tia mitä kaik­kea You­Tu­be-mai­non­ta pitää sisäl­lään ker­ra­taan lyhyes­ti mis­tä pal­ve­lus­ta on kyse? YouTub…
Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi - mitä se on?

Suu­rin osa mark­ki­noin­nis­ta tapah­tuu tänä päi­vä­nä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Digi­mark­ki­noin­ti onkin syr­jäyt­tä­nyt liki koko­naan muut mark­ki­noin­nin mu…
Digimarkkinoinnin kumppani

5 kysymystä ja vastausta

Digi­taa­li­sia mark­ki­noin­ti­ka­na­via on nyky­ään pal­jon ja ter­mis­tön kans­sa menee kuka tahan­sa hel­pos­ti se…

Yrityksen markkinointi ja internet-mainonta

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja inter­net-mai­non­ta pitää sisäl­lään tänä päi­vä­nä luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, ja uusia kana­via tulee jatkuv…

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy