Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

B2B-markkinointi

B2B markkinointi digitaalisin keinoin

B2B mark­ki­noin­ti ja B2C mark­ki­noin­ti B2B mark­ki­noin­ti on lopul­ta mel­ko lähel­lä ja ver­rat­ta­vis­sa kulut­ta­jil­le suun­nat­tuun mark­ki­noin­tiin (B2C). …
Tietosuojaseloste eli rekisteriseloste

Tietosuojaseloste – 4 huomion arvoista asiaa hyvän selosteen laatimiseen

Hen­ki­lö­tie­dot ja nii­den kerää­mi­nen sekä käsit­te­ly ovat olleet pin­nal­la jo tovin. Ihmi­set kysee­na­lais­ta­vat, mik­si heis­tä tar­vi­taan kaik­ki tämä tiet…
kpi

KPI ja miten sitä käytetään yrityksen hyödyksi?

KPI eli Key Per­for­mance Indica­tor on nimi­tys mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­sel­le. Mit­taa­mis­ta edel­tä­vä työ­vai­he on ylei­sim­min tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen, ko…
Bing hakukone

Bing mainonta

Bing - mikä se taas oli­kaan? Muis­tat­ko, mil­loin vii­mek­si olet tus­kail­lut oikean tie­don etsi­mi­sen kans­sa tai vain tar­vin­nut nope­aa, luo­tet­ta­vaa tie…
Affiliate-markkinointi

Affiliate markkinointi, mitä se on?

Jos sai­sit vali­ta kym­men tun­ti­sen työ­päi­vän ja tuot­tois­ten yöunien välil­tä, kum­pi tapa teh­dä rahaa oli­si sinun valin­ta­si? Saat­taa kuu­los­taa vain h…
Markkinointibudjetti digitaalisessa markkinoinnissa

Markkinointibudjetti

Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa yri­tys­ten asia­kas­han­kin­nas­sa. Asiak­kaat teke­vät jat­ku­vas­ti osto­pää­tök­siä ver­kos­sa ja oike…
Sisältömarkkinointi yritykselle

Mitä on sisältömarkkinointi?

Tar­joa asiak­kail­le­si kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on yksi mark­ki­noin­nin van­him­pia muo­to­ja ja tar­koit­taa tii­vis­tet­ty­nä kaik­kea asia…
Facebook Business Manager

Business Manager

Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä tuli­si olla Face­book Busi­ness Mana­ger. Mik­si? Pal­ve­lu mah­dol­lis­taa usei­den Face­book-sivu­jen ja eten­kin käyt­tä­jien hallinnan…
Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta

Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta

Las­keu­tu­mis­si­vu on tulok­sel­li­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­piä teki­jöi­tä. Asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta aina sivus­tol­le­si, mut­ta vie­lä teho…
Google mainokset

Google-mainokset yrityksen markkinoinnissa

Google-mai­nok­set ovat ansai­tus­ti maa­il­man suu­rin digi­mark­ki­noin­nin kana­va. Panos­tuk­set Googlen tar­joa­miin mai­nos­ka­na­viin kas­va­vat jat­ku­vas­ti. Syy …
Bannerimainonta ja sen tekeminen oikein

Bannerimainonta - vieläkö se toimii?

Ban­ne­ri­mai­non­ta on netin van­him­pia mai­non­nan muo­to­ja. Aika ajoin ilmoil­le nos­te­taan kysy­mys, toi­mii­ko ban­ne­ri­mai­non­ta edel­leen. Ja lyhyt vas­taus o…
Arvolupaus kannattaa miettiä huolella

Arvolupaus yrityksen markkinoinnissa

Arvo­lu­paus eli value pro­po­si­tion on lyhyes­ti kuvat­tu­na lupaus arvos­ta, jon­ka sen tuo­te tai pal­ve­lu tuot­taa asiak­kaal­leen. Arvo­lu­paus on eri asia, …

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy